Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.X

Atlas Zaprawa samopoziomująca ATLAS SAM 100 25kg

Opiekun produktu - Rafał Rzęsa

Zadaj pytanie handlowe

Zadaj pytanie techniczne


Opis produktu

Zaprawa samopoziomująca ATLAS SAM 100 25kg


Samopoziomująca masa szpachlowa (5-30mm)


Zalecany do wyrównywania wylewek w pomieszczeniach suchych: pokojach mieszkalnych, przedpokojach, holach, salonach, biurach, korytarzach, poczekalniach itp. Tworzy podkład pod płytki, wykładziny PVC, dywanowe, parkiet, panele.

 

Właściwości:

anhydrytowo-gipsowy
odporny na obciążenia skupione
bez dylatacji do 50 m2
zespolony z podłożem

 

Główne parametry:

zużycie: 20 kg/1 m2/1 cm
grubość warstwy: 5 - 30 mm
wytrz. na ściskanie: min 35 N/mm2

grubość na podłodze 5-30 mm wejście po 6 h agregat do podłóg wylewanie ręczne na podłogi do wewnątrz


Przeznaczenie:

Wyrównuje podłoża w granicach 5-30 mm - zarówno gdy podłoże posiada jedynie miejscowe nierówności, jak i gdy w całości wykonane jest z niewielkim spadkiem.
Podnosi poziom podłogi w całym pomieszczeniu - np. gdy zachodzi konieczność zrównania poziomów dwóch sąsiednich pomieszczeń.
Do wyrównywania powierzchni istniejących jastrychów grzewczych - stosowany w przypadku gdy nierówności jastrychu uniemożliwiają wykonanie ostatecznej okładziny i trzeba zastosować dodatkową, cienką warstwę materiału.
Może być stosowany w pomieszczeniach suchych - jako podkład na bazie wysokogatunkowego anhydrytu może być użyty jedynie wewnątrz budynku w suchych pomieszczeniach: pokojach mieszkalnych, przedpokojach, holach, salonach, biurach, korytarzach, poczekalniach itp.

Rodzaje warstw wykończeniowych - płytki, wykładziny PVC, dywanowe, parkiet, panele.
Rodzaje możliwych do utworzenia układów:

- zespolony z podłożem - grubość 5-30 mm - dobrej jakości beton, jastrych cementowy lub anhydrytowy (z ogrzewaniem podłogowym lub bez).

 

Właściwości:

Posiada zdolność samopoziomowania - pozwala uzyskać poziomą i gładką powierzchnię nawet w dużych pomieszczeniach, bez konieczności stosowania listew prowadzących i ściągania masy łatami.
Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 35,0 N/mm2.
Wytrzymałość na zginanie: ≥ 6,0 N/mm2.
Jest praktycznie bezskurczowy - do minimum ograniczona jest możliwość powstawania rys skurczowych podczas wysychania - umożliwia wykonywanie pól roboczych o powierzchni do 50 m2 bez dylatacji pośrednich.
Przystosowany jest do wylewania ręcznego lub maszynowego - można go łatwo i szybko wylewać zarówno ręcznie jak i przy użyciu maszyn wyposażonych w pompy ślimakowe, dzięki czemu osiąga się dużą wydajność wylewania.

 

Wylewanie podkładu:

Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być stabilne i odpowiednio mocne, a z uwagi na niebezpieczeństwo wypływania wylewki powinno mieć charakter wannowy. Wymagania dla podłoży:
- jastrychy cementowe (wiek powyżej 28 dni, wilgotność ≤ 3%),
- beton (wiek powyżej 3 miesięcy, wilgotność ≤3%),
- podkłady anhydrytowe (wilgotność ≤ 0,5%) - przeszlifowane mechanicznie i odkurzone.
Powierzchniowe rysy w podłożu należy poszerzyć, odkurzyć i zagruntować emulsją ATLAS UNI-GRUNT PLUS, a po 4 godzinach uzupełnić szybkosprawną zaprawą naprawczą ATLAS TEN-10. Suche, wyreperowane podłoże należy starannie odkurzyć, następnie obficie zagruntować emulsją UNI-GRUNT PLUS i pozostawić do wyschnięcia na min. 4 godz. Jeśli zagruntowane podłoże nadal jest nasiąkliwe - czynność gruntowania trzeba powtórzyć. Wszystkie stykające się z podkładem elementy stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.
Dylatacje
Jastrych oddzielić od ścian i innych elementów znajdujących się w polu wylewania PROFILEM DYLATACYJNYM ATLAS. Dylatacje pośrednie nie są konieczne na powierzchniach do 50 m2 i takich, których przekątna nie przekracza 10 m. Wszelki dylatacje konstrukcyjne warstw poprzednich należy przenieść na wylewkę. Dylatacje skurczowe należy wykonać wokół słupów nośnych oraz w progach pomieszczeń.
Przygotowanie masy
Wylewanie maszynowe - suchą mieszankę wsypać do kosza w agregacie mieszająco-pompującym i ustawić stały poziom dozowanej wody, pozwalający osiągnąć prawidłową konsystencję masy wypływającej z węża.
Wylewanie ręczne - materiał z worka należy wsypać do pojemnika z wodą (proporcje podane są w Danych Technicznych) i mieszać aż do uzyskania jednolitej masy, najlepiej za pomocą mieszadła. Masa nadaje się do użycia natychmiast po wymieszaniu i zachowuje swoje właściwości około 30 minut. Właściwą konsystencję można sprawdzić, rozlewając zaprawę z naczynia o pojemności 1 litra na równe, niechłonne podłoże (np. folia). Powinna ona utworzyć „placek" o średnicy ok. 45÷50 cm.
Wylewanie masy
Masę wylewa się maszynowo - przy użyciu agregatu mieszająco-pompującego z ciągłym, przepływowym dozowaniem wody. ATLAS SAM 100 może być również wylewany ręcznie, ale tylko na powierzchniach podzielonych na pola technologiczne o wielkości 10÷15 m2˛. Przed przystąpieniem do prac należy wyznaczyć w pomieszczeniach przyszłą grubość podkładu (na ścianach i w polu wylewania). Możemy tego dokonać np. za pomocą poziomnicy i przenośnych reperów wysokościowych. Przygotowaną masę rozlewa się równomiernie do ustalonych wysokości, unikając przerw. Bezpośrednio po wylaniu każdego pola należy materiał odpowietrzyć, stosując np. wałek odpowietrzający lub szczotkę z długim, twardym włosiem. Szczotkę prowadzimy ruchem wstrząsowym wzdłuż i w poprzek zalanej powierzchni. Po tych czynnościach materiał poziomuje się samoczynnie. Założone pole technologiczne należy wypełnić, wyrównać i odpowietrzyć w czasie ok. 30 minut.
Pielęgnacja
W czasie pierwszych dwóch dni dojrzewania jastrychu należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Jeżeli pojawił się biały nalot powierzchniowy należy go usunąć mechanicznie przez zeszlifowanie, a następnie całą powierzchnię odkurzyć. Szlifowanie jastrychu przyspiesza proces jego schnięcia. Czas wysychania jastrychu anhydrytowego zależy od grubości warstwy oraz warunków cieplno-wilgotnościowych panujących w pomieszczeniu.
Prace wykończeniowe
Prace okładzinowe, w zależności od warunków dojrzewania, wilgotności, rodzaju i przepuszczalności okładziny, można rozpocząć średnio po 2-3 tygodniach. Przed rozpoczęciem tego typu prac, wyschniętą powierzchnię jastrychu zaleca się zagruntować emulsją ATLAS UNI-GRUNT PLUS.

 

Zużycie:

Średnio zużywa się 20 kg zaprawy na 1 m2, na każde 10 mm grubości warstwy.

 

Ważne informacje dodatkowe:

Stosowanie niewłaściwej ilości wody do przygotowania masy prowadzi do obniżenia parametrów wytrzymałościowych podkładu. Podczas prowadzenia prac należy kontrolować stopień wymieszania i konsystencję masy.
Stopniowe ogrzewanie podkładu pod jastrychem (zwiększanie temperatury o max. 3 °C na dobę) można rozpocząć najwcześniej po pełnym związaniu jastrychu.
Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.
Preparat drażniący. Zawiera cement. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Ze względu na swoją postać - pył, preparat może mechanicznie podrażniać oczy i układ oddechowy. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.
Wyrób należy chronić przed wilgocią, przewozić i przechowywać w warunkach suchych, na paletach, w szczelnie zamkniętych workach. Okres przydatności do użycia wyrobu wynosi 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002%.

 

Opakowania:

Worki papierowe 25 kg.
Paleta: 1050 kg w workach 25 kg

 

Dane techniczne:

ATLAS SAM 100 produkowany jest w postaci suchej mieszanki, wykonanej na bazie mączki anhydrytowej, alfa-gipsu i cementu portlandzkiego.

Gęstość nasypowa (suchej mieszanki)
ok. 1,3 kg/dm3
Gęstość objętościowa masy (po wymieszaniu)
ok. 1,75 kg/dm3
Gęstość w stanie suchym (po związaniu)
ok. 1,95 kg/dm3
Proporcje mieszania woda/zaprawa
ok. 0,20÷0,22 l / 1 kg
ok. 5,5÷5,5 l / 25 kg
Min/max grubość wylewki
5 mm / 30 mm
Maksymalna średnica kruszywa
0,8 mm
Zmiany liniowe
< 0,03%
Odporność na siły ścinające (po 28 dniach)
>0,8 MPa
Temperatura przygotowania masy
oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac
od +5 °C do +25 °C
Czas zużycia (od wymieszania masy do zakończenia prac)
minimum 30 minut
Wchodzenie na podkład
po 6 godzinach
Czas pełnego wiązania i wysychania
min. 2 tygodnie
Rozpoczęcie ogrzewania
po ok. 7 dniach
Wykonanie okładzin
wilgotność podkładu nie więcej niż 1,5% (w przypadku wykładzin nieprzepuszczalnych i drewnopochodnych stosować się do zaleceń producenta klejów i wykładzin)

 

Wymagania techniczne:

Wyrób zgodny jest z PN-EN 13813. Deklaracja Zgodności WE nr 069.

CE 05
PN-EN 13813
CA-C35-F6
Podkład podłogowy na bazie siarczanu wapnia CA
Reakcja na ogień
A1fl
Wartość pH
>7
Wydzielanie substancji korozyjnych
CA
Wytrzymałość na ściskanie
C35 (≥ 35,0 N/mm2)
Wytrzymałość na zginanie
F6 (≥ 6,0 N/mm2)
Przepuszczalność wody pary wodnej
NPD
Izolacyjność akustyczna
NPD
Dźwiękochłonność
NPD
Opór cieplny
NPD
Odporność chemiczna
NPD

Wyrób posiada świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej.

 

Pliki do pobrania:

Deklaracja zgodności - ZG

Deklaracja zgodności - DG

Deklaracja zgodności - BY

Świadectwo radiacyjne

Karta bezpieczeństwa

Karta Techniczna

Produkt
Producent Atlas
Kod producenta SAM100
EAN 5905400240146
Informacje podstawowe
Waga opakowania w kg
  • 25
Zobacz również: Zaprawy wyrównujące i samopoziomujące, Zaprawy wyrównujące i samopoziomujące Atlas