Udostępnij
Skomentuj

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków

Wśród czynności, jakie należy zaplanować podczas budowy domu jest wykonanie prawidłowo działającej instalacji kanalizacyjnej, w tym przede wszystkim przygotowanie miejsce, gdzie ścieki będą odprowadzane. Alternatywną dla tradycyjnego w tym względzie szamba jest przydomowa oczyszczalnia ścieków. Jak ją wybudować, aby działała bez zarzutów?

Korzyści z budowy przydomowej oczyszczalni

Rozwiązanie to jest korzystne pod wieloma względami, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę komfort użytkowania. W porównaniu z szambem nie trzeba jej tak często opróżniać, a tym samym płacić za wywóz nieczystości. Oczywiście, jej prawidłowe funkcjonowanie uzależnione jest od tego, czy zachowamy zasady właściwego eksploatowania i konserwowania, takie jak czyszczenie filtrów czy też stosowanie biopreparatów, redukujących tworzenie się osadu. Nie są to jednak wymagające czynności.

Biorąc pod uwagę koszty budowy obu zbiorników, droższym rozwiązaniem jest przydomowa oczyszczalnia ścieków. Jednak w perspektywie długoterminowej poniesione nakłady zwracają się, gdyż jest ona tańsza w eksploatacji. Korzyści finansowe odczujemy zatem dopiero po kilku latach od jej zamontowania.

Wśród innych atutów tego rozwiązania wymienić można także bezpieczeństwo oraz ekologiczny charakter zbiornika. Nieczystości poddawane są bowiem naturalnym procesom biologicznym. Są zatem nieszkodliwe dla środowiska i mogą być odprowadzane do gruntu czy też rowu melioracyjnego, bez obaw o jego skażenie.

Czy przydomowa oczyszczalnia ścieków śmierdzi?

Jedną z zalet wymienianych przez producentów przydomowych oczyszczalni ścieków jest to, iż nie emituje ona żadnych brzydkich zapachów, a jeśli takowa sytuacja ma miejsce, to i tak wydobywający się odór jest o wiele słabszy niż w przypadku tradycyjnego szamba. Niestety, błędy wynikające z niewłaściwej instalacji i eksploatacji lub chęci zaoszczędzenia na materiałach, mogą być przyczyną nie tylko awarii, ale także zapychania drenaży czy też właśnie powstawania nieprzyjemnego zapachu.

Dlatego podczas budowy i użytkowania oczyszczalni należy postępować zgodnie z wytycznymi producenta i uzgodnionym projektem. W przeciwnym razie prawidłowe jej funkcjonowanie nie będzie możliwe. Jeśli z POŚ wydobywa się nieprzyjemny zapach, mimo odpowiedniej eksploatacji, warto zastosować większą dawkę bakterii lub ograniczyć używanie chemicznych  środków czyszczących, które niszczą mikroorganizmy.

Kiedy oczyszczalnia to dobre rozwiązanie?

Budowa przydomowej oczyszczalni jest szczególnie polecana na terenach, gdzie nie ma możliwości przyłączenia się do gminnej (lub miejskiej) sieci kanalizacyjnej. Wówczas obowiązują nas zasady miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub lokalne przepisy dotyczące norm środowiskowych i bezpieczeństwa, o ile dokumenty te nie zakazują budowy tego typu zbiorników.

Nawet jeśli w przyszłości w naszej okolicy powstanie zbiorcza kanalizacja, będąc posiadaczami przydomowej oczyszczalni ścieków, nie musimy się do niej podłączać. Mając szambo bezodpływowe obowiązek podłączenia do sieci kanalizacyjnej zostanie na nas nałożony ustawowo.

Niektóre urzędy gmin i miast oferują także atrakcyjne programy dofinansowania wymiany szamba na oczyszczalnię lub budowy nowej oczyszczalni. Zwrot może sięgać od 45 do 90% wszystkich kosztów związanych z inwestycją. W takiej sytuacji montaż POŚ przynosi wymierne korzyści już w krótkiej perspektywie czasowej. Inną formą wsparcia finansowego dla osób decydujących się na przydomową oczyszczalnię ścieków są kredyty na preferencyjnych warunkach.

Z czego powinna się składać taka instalacja?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków składa się z kilku urządzeń. Ich podstawowym zadaniem jest oczyszczenie, a następnie odprowadzanie do gleby ścieków bytowo-gospodarczych, które mogą pochodzić zarówno z domów jedno, jak i wielorodzinnych. Odprowadzanie do niej ścieków pochodzących z wód deszczowych czy też hodowli zwierząt jest niedopuszczalne.

Niezależnie od rodzaju przydomowej oczyszczalnie ścieków, jej konstrukcji i wielkości, a także stopnia oczyszczania, niezbędnym elementem każdej instalacji jest osadnik wstępny. Powinien być on usytuowany jak najbliżej domu, o ile jest odpowietrzany wewnętrzną instalacją kanalizacyjną. Jeśli nie, musi być on oddalony od budynku o więcej niż 5 metrów. Wybierając miejsce odpowiednie na osadnik, uwzględnić należy również odległość od:

 • kabli elektrycznych – przynajmniej 0,8 m,
 • rur gazowych i wodnych – nie mniej niż 1,5 m,
 • drogi i granicy działki – co najmniej 2 m,
 • studni – przynajmniej 15 m.

Jak wygląda przydomowa oczyszczalnia ścieków?

Na powierzchni instalacja ta zazwyczaj nie zabiera miejsca. Wszystkie jej części znajdują się bowiem pod ziemią. Użytkownik widzi jedynie pokrywy studzienek. W wykonaniu podstawowym elementami przydomowej oczyszczalni ścieków są:

 • odpływ kanalizacji z budynku – to element łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną z zewnętrzną,
 • osadnik gnilny (wstępny) – to zbiornik wykonany z tworzywa sztucznego (najczęściej stosuje się polietylen), następuje w nim oczyszczanie ścieków bez udziału tlenu,
 • studzienka rozdzielcza – wymagana do oczyszczania ścieków w gruncie,
 • drenaż rozsączający – stanowi układ rur wyposażonych w otwory, przez które do gruntu dostają się oczyszczone ścieki,
 • filtr doczyszczający – znajduje zastosowanie, jeśli ścieków nie da się odprowadzić bezpośrednio do gruntu, gdyż nie pozwalają na to na przykład warunki geologiczne. Wówczas nieczystości są odprowadzane do rowu melioracyjnego lub studni chłonnej. Z niej trafiają one do głębszych warstw gruntu.

Jak działa przydomowa oczyszczalnia ścieków?

Oczyszczalnia funkcjonuje w oparciu o naturalne procesy biologiczne. Dzięki nim zanieczyszczenia ulegają rozkładowi, przeobrażając się w proste związki mineralne, które nie są szkodliwe dla środowiska naturalnego. Specjalistyczna konstrukcja sprawia, że procesy te zachodzą bardzo intensywnie, dzięki czemu sprostać mogą one wymaganiom budynków jedno i wielorodzinnych.

Ścieki przez wyjście kanalizacji z budynku trafiają do osadnika wstępnego, gdzie następuje beztlenowy proces ich rozkładu, czyli tak zwane podczyszczanie. W zbiorniku tym następują procesy sedymentacji i flotacji, co w praktyce oznacza, iż cięższe nieczystości stałe opadają na dno, tworząc osad, który musi być regularnie usuwany.

Ponadto, w osadniku część substancji jest rozpuszczanych w wodzie. Dla zwiększenia jego efektywności można dodać do niego specjalne preparaty bakteryjne – bioaktywatory. Na powierzchni osadnika wstępnego wytwarza się kożuch. To tłuszcze i gazy, które podlegają procesowi wypływania.

W zbiorniku następuje zatem biologiczny rozkład zanieczyszczeń, których ilość zmniejsza się nawet o 60% w porównaniu ze ściekami świeżymi. W ten sposób oczyszczone ścieki trafiają do dalszych elementów instalacji, gdzie poddawane są oczyszczeniu tlenowemu.

W zależności od tego, jaki rodzaj przydomowej oczyszczalni ścieków wybraliśmy, oczyszczanie tlenowe zachodzi w gruncie, filtrze doczyszczającym lub reaktorze biologicznym. Są to reakcje fizyczne, biologiczne i chemiczne, których wspólnym mianownikiem jest obecność tlenu.

W przypadku instalacji z drenażem, ścieki przedostają się przez specjalny filtr i poprzez układ znajdujących się pod ziemią rur trafiają do gruntu. Jego porowata formuła sprawia, że dodatkowo usuwane są z nich nieczystości. Instalacja z drenażem sprawia, że zanim ścieki trafią do gruntu ilość nieczystości zmniejsza się o blisko 95% w porównaniu ze ściekami świeżymi. Jest ona zatem korzystna dla środowiska naturalnego.

Czy przydomowa oczyszczalnia ścieków wymaga pozwolenia na budowę?

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków nie wymaga dużo formalności. Jak już zostało wspomniane, jej instalacja możliwa jest, jeśli teren, na którym ma powstać, nie jest objęty zbiorczą siecią kanalizacyjną lub plan zagospodarowania przestrzennego oraz przepisy lokalne nie zabraniają tego.

Wówczas żadne pozwolenie wodnoprawne nie jest wymagane, o ile wydajność POŚ nie będzie przekraczać 7,5 m3 na dobę, co w przypadku domów jednorodzinnych raczej się nie zdarza. Wystarczy zatem zgłosić zamiar budowy do starostwa powiatowego. Ma ono 30 dni na wyrażenie sprzeciwu. Jeśli to nie nastąpi, można rozpocząć prace budowlane.

Nie trzeba jednak robić tego od razu. Jeśli jednak nie zaczniemy przed upływem dwóch lat od daty zgłoszenia, wniosek do starostwa trzeba będzie powtórzyć. Warto pamiętać o tym, że wybudowana przez nas POŚ powinna mieć aprobatę techniczną Instytutu Ochrony Środowiska. Oznacza to, że można ją stosować w budownictwie.

Jaką przydomową oczyszczalnię ścieków wybrać?

Na rynku dostępnych jest wiele modeli przydomowych oczyszczalni ścieków, które dostosować można do warunków geologicznych, jakie panują na danym terenie oraz indywidualnych preferencji i zasobności naszego portfela. Do najpopularniejszych opcji należy m.in.:

 • przydomowa oczyszczalnia z osadem czynnym – należy do kategorii oczyszczalni biologicznych, gdyż cały proces oczyszczania ma miejsce w zamkniętych zbiornikach. Nie wpływa zatem w żaden sposób na otoczenie. Sprawia to, iż instalacja tego typu może być montowana na działkach o niewielkich rozmiarach, w prawie każdych warunkach gruntowych. Ten rodzaj oczyszczalni wyposażony jest w osadnik wstępny oraz bioreaktor, w którym znajdują się mikroorganizmy (osad czynny). Bakterie te swobodnie pływają w zbiorniku, powodując tlenowy rozkład zanieczyszczeń. W tym wypadku istotną kwestią jest napowietrzanie osadu.
 • przydomowa oczyszczalnia ścieków z drenażem rozsączającym – w przypadku oczyszczalni ekologicznej tego typu neutralizacja nieczystości przebiega dwuetapowo. Najpierw mamy do czynienia z rozkładem beztlenowym w osadniku wstępnym, a następnie poprzez specjalny filtr podczyszczone ścieki wędrują do drenaży rozsączających, skąd wypływają do gruntu. Oczyszczalnię z drenażem można budować na działkach o określonej wielkości – dreny wymagają bowiem 60-90 m3. Ważnymi parametrami są również niski poziom wód gruntowych (1,5 m pod rurkami) oraz odpowiednie warunki gruntowe – grunt piaszczysty lub gliniasto-piaszczysty. Zapewnia on bowiem właściwe tempo przenikania ścieków przez podłoże.
 • roślinna oczyszczalnia ścieków – są to oczyszczalnie wyposażone w filtr gruntowo-korzeniowy lub fitoreaktor. Tego typu instalacja jest zazwyczaj projektowana indywidualnie, w zależności od warunków, jakie panuję na działce. Wysoki stopień neutralizacji ścieków to podstawowa zaleta roślinnych oczyszczalni. Zneutralizowane w ten sposób ścieki mogą nawet zasilić przydomowy staw lub oczko wodne znajdujące się w ogrodzie.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze oczyszczalni?

Zakup POŚ to nie lada wyzwanie. Na wybór odpowiedniego rozwiązania wpływ mają takie parametry jak:

 • wielkość oczyszczalni – jest uzależniona od ilości ścieków. Zazwyczaj określa się ją na podstawie ilości zużywanej wody, która dla domu z pełnym wyposażeniem sanitarnym określana jest na poziomie 150 l na dobę na mieszkańca. Czasem możemy się spotkać z oznaczeniem typu 2-4 RLM. Oznacza to, iż wielkość oczyszczalni jest przystosowana do obsługi ścieków produkowanych przez dwie do czterech osób w ciągu doby.
 • pojemność osadnika – im więcej osób zamieszkuje budynek, tym większe rozmiary powinien mieć osadnik. Ilość produkowanych wówczas ścieków jest bowiem znaczna. W przypadku rodziny czteroosobowej pojemność osadnika powinna być większa niż 1,8 m3. Zakłada się bowiem, iż jedna osoba produkuje około 450 l ścieków w ciągu doby i aby zostały one prawidłowo wyczyszczone, muszą znajdować się w osadniku przez trzy doby. Dodatkowo nie może on być całkowicie wypełniony. Innym rozwiązaniem jest w tym wypadku wybór osadnika z dwoma lub trzema komorami bądź rozbudowanie części podczyszczającej poprzez stworzenie baterii, złożonej z kilku osadników.
 • materiał osadnika – najlepiej wybierać zbiorniki wykonane z polietylenu, charakteryzującego się wysoką gęstością lub z laminatów (żywic poliestrowych), które będą wzmocnione włóknem szklanym. Wówczas zyskamy pewność, iż osadnik nie ulegnie zniszczeniu w trakcie transportu i montażu, a także będzie szczelny, dzięki czemu żadne nieczystości nie przedostaną się do gruntu. Materiały tego typu wykazują odporność na korozję, uszkodzenia mechaniczne oraz działanie agresywnych substancji, zawartych na przykład w środkach czystości, które dostają się do ścieków. Zbiornik tego typu charakteryzuje się zatem długą żywotnością. Zalety tych tworzyw sprawiły, że przy montażu POŚ coraz rzadziej stosuje się zbiorniki betonowe.
 • norma PN-EN 12566 – jeśli przydomowa oczyszczalnia ścieków spełnia tę normę, oznacza to, iż jej producent prowadzi okresowe badania odnośnie jakości oczyszczonych ścieków. Kupując instalację oznaczoną tym symbolem, mamy pewność, iż do gruntu nie przedostają się żadne ścieki, a jedynie woda o określonej skali czystości (II stopień).

Jaka najlepsza przydomowa oczyszczalnia ścieków?

Wybierając przydomową oczyszczalnię ścieków, musimy ją dostosować do wielkości naszej działki oraz warunków gruntowych, jakie panują w miejscu, w którym ma się ona znaleźć. W następnej kolejności powinniśmy zadbać o wygodę jej użytkowania, analizując to, jak często będziemy musieli zmieniać filtry, czyścić osadnik oraz wykonywać inne czynności gwarantujące jej prawidłowe działania. Nie bez znaczenia są również fundusze, jakimi dysponujemy na ten cel.

 

Wszystkie te elementy pozwolą nam dobrać rozwiązanie najlepiej odpowiadające naszym potrzebom. Musimy przy tym pamiętać, iż jest to inwestycja, która zwróci się nam dopiero po paru latach użytkowania. Istotny jest zatem także wybór odpowiedniej firmy, która realizować będzie projekt budowy naszej oczyszczalni. Wszelkie błędy popełnione przy montażu sprawią, że koszty eksploatacji instalacji będą wysokie.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków – cena

Najtańszą opcją jest oczyszczalnia z drenażem rozsączającym. Kompletny zestaw dla czteroosobowej rodziny (wraz z odpowiedniej wielkości osadnikiem, drenażem, kominkiem napowietrzającym oraz studzienką rozdzielającą) to wydatek od 3 do 5 tysięcy złotych. Do tego dochodzą koszty robocizny, sięgające 3 tysięcy złotych oraz zakup żwiru – około tysiąca.

Oczyszczalnie biologiczne są jeszcze droższe. Składają się bowiem z bardziej skomplikowanych elementów. W zależności od wielkości dwukomorowego zbiornika zapłacimy 6-12 tysięcy złotych. Na cenę wpływ będzie miała również jego marka.

Bioreaktory zaś to wydatek 7-20 tysięcy złotych. W tym wypadku bardziej opłaca się instalacja bioreaktora w zbiorniku po szambie. Całkowity koszt takiej instalacji wynosi bowiem około 8-9 tysięcy złotych.

Udostępnij
5,0
1 ocena
Oceń artykuł i Ty!

Komentarze (0)