Udostępnij
Skomentuj

Fundamenty tradycyjne czy płyta fundamentowa – co wybrać?

Podstawę każdego domu stanowią fundamenty. Decydują one między innymi o żywotności i stabilności konstrukcyjnej budynku. Jeszcze do niedawna wyraźnie dominowały tradycyjne fundamenty. Obecnie jednak coraz więcej osób decyduję się na płytę fundamentową. Które z tych rozwiązań sprawdzi się lepiej?

Czym różnią się fundamenty tradycyjne od płyty fundamentowej?

Tradycyjne fundamenty wylewane są bezpośrednio do gruntu lub na deskowanie. Jest to sprawdzone rozwiązanie, toteż chętnie wybierane, zwłaszcza podczas budowy domów jednorodzinnych. Opcja ta jest szczególnie polecana, jeśli do czynienia mamy ze zwartym i suchym gruntem. Im podłoże będzie bowiem słabsze, tym większe rozmiary ławy okażą się konieczne.

Jeśli warunki glebowe są niezwykle trudne, zwykle stosowany beton klasy C12 lub C15 należy wzmocnić dodatkowymi poprzecznymi zbrojeniami lub zastąpić tradycyjny beton żelbetem. Wszystko to sprawia, że koszt budowy tradycyjnych fundamentów jest trudny do oszacowania.

Uwzględnić musimy również kwestię osiadania budynku. Jeżeli rozmiar ław będzie zbyt mały, a grunt grząski, może dojść do nierównomiernego osiadania domu, co nie jest korzystne dla stabilności konstrukcyjnej budowli.

Płyta fundamentowa z kolei ma większą nośność w porównaniu z tradycyjnymi fundamentami i zapewnia równomierne osadzanie domu w gruncie. Dzięki temu uzyskujemy większą stabilność konstrukcyjną budynku. Nie bez znaczenia jest również prosty sposób i stosunkowo krótki czas wykonania płyty fundamentowej. Nie są bowiem konieczne żadne przerwy technologiczne, co usprawnia pracę.

Podstawowe różnice między fundamentami tradycyjnymi a płytą fundamentową

Fundamenty tradycyjne

 • ich budowa trwa długo – nawet do 4 tygodni, co związane jest z koniecznością robienia przerw technologicznych
 • zastosować możemy beton niższej klasy (ściany wykonywane są z zwykle z bloczków betonowych), co obniża koszty inwestycji
 • grunt musi być zwarty i suchy, w przeciwnym razie konieczne okaże się dodatkowe zbrojenie, co zwiększy koszty inwestycji
 • są mniej odporne na nierównomierne osiadanie budynku
 • wykonawcy rzadko popełniają błędy podczas budowy, jest to bowiem rozwiązanie znane i sprawdzone
 • poziom wód gruntowych musi być odpowiednio dobrany

Płyta fundamentowa

 • ich budowa jest krótsza – wykonanie trwa zaledwie kilka dni, a po upływie tygodnia-dwóch od wylania płyty można rozpocząć budowę ścian
 • potrzebny jest beton wyższej klasy
 • sprawdza się nawet w trudnych warunkach glebowych
 • jest bardziej odporna na nierównomierne osiadanie budynku
 • wiąże się z koniecznością zatrudnienia profesjonalnej ekipy, która ma doświadczeniu w wylewaniu płyty fundamentowej
 • jest bezpieczna, nawet jeśli do czynienia mamy z wysokim poziomem wód gruntowych

Ponadto, fundamenty tradycyjne wymagają starannej hydroizolacji. Stanowią rozwiązanie, które przyjmowane jest w większości gotowych projektów domów jednorodzinnych. Zaletą płyty fundamentowej jest zaś to, iż jednocześnie tworzy ona betonową podłogę parteru. Jest wybierana także z innego względu – pozwala szczelnie odizolować budynek od zimnego podłoża.

Co przy budowie na skarpie?

Jeśli budujemy dom na skarpie, tańszym i prostszym do wykonania rozwiązaniem będzie wykonanie fundamentów tradycyjnych. Płyta fundamentowa jest opcją ekonomiczną tylko wówczas, gdy jest łatwa w wykonaniu. W przypadku domu budowanego na skarpie takowa na pewno nie będzie.

Konieczne byłoby bowiem skonstruowanie fundamentu z kilku płyt, które umieszczone zostaną na różnych poziomach, co znacząco podnosi koszty inwestycji. Co więcej, w takiej sytuacji wymagane byłoby odpowiednie połączenie płyt, tak aby budynek mógł równomiernie osiadać. Jak widać, w tym wypadku prostszym rozwiązaniem są tradycyjne fundamenty z ławami schodkowymi.

Izolacja w fundamentach tradycyjnych

W przypadku płyty fundamentowej większa część izolacji termicznej i przeciwwilgociowej znajduje się pod nią. Dzięki takiej konstrukcji prawdopodobieństwo zniszczenia izolacji jest znikome, ale jeżeli stanie się z nimi coś złego, dostęp pod płytę jest praktycznie niemożliwy.

Nieco inaczej sprawa się ma z fundamentami tradycyjnymi. W tym przypadku istnieje bowiem możliwość naprawy zniszczonej izolacji. Jedynce, co musimy zrobić, to odkopać ścianę fundamentową, w ten sposób zyskując dostęp do uszkodzonych warstw.

Ściany fundamentowe tradycyjne zaizolowane są pionowo od zewnątrz i zasypane ziemią. Teoretycznie więc nie powinny ulegać zniszczeniu. W praktyce jednak wciąż zdarzają się budynki, których ściany „ciągną” wilgoć, gdyż uszkodzeniu uległa hydroizolacja pozioma lub pionowa. W takich warunkach dostęp do niesprawnych warstw jest kluczowy, jeśli zależy nam na stabilności konstrukcyjnej budynku.

Czy płyta fundamentowa sprawdzi się przy wysokim poziomie wód gruntowych?

Płyta fundamentowa to rozwiązanie szczególnie polecane, jeśli do czynienia mamy z wysokim poziomem wód gruntowych. W odróżnieniu od tradycyjnych fundamentów nie musi bowiem znajdować się poniżej poziomu przemarzania gruntów – głębiej niż 0,8-1,4 m pod powierzchnią terenu.

Aby możliwa była jej budowa, wystarczy wybrać żyzną warstwę gleby, a następnie wymienić część ziemi na podsypkę stabilizującą ze żwiru oraz piasku. Nawet jeśli woda gruntowa podejdzie ku powierzchni gruntu, rzadko kiedy osiąga ona na tyle wysoki poziom, aby móc zaszkodzić płycie fundamentowej. Jeżeli zatem budujemy dom na terenie charakteryzującym się trudnymi warunkami wodnymi, lepszym wyborem będzie płyta.

Czy płyta rozkłada ciężar budynku na całą powierzchnię zabudowy?

Jeśli obawiamy się osiadania budynku, lepiej zdecydować się na płytę fundamentową. Jedną z jej cech charakterystycznych jest bowiem zdolność do rozkładania ciężaru budynku na całą powierzchnię zabudowy. Wybierając płytę fundamentową, dom zyskuje konstrukcję, która przypomina pełną skrzynkę. Sprawia to, że na każdy centymetr obciążonego gruntu przypada znaczenie mniejszy nacisk.

Rozwiązanie to jest polecane, zwłaszcza jeśli budujemy dom na gruncie o słabej nośności. Dzięki temu unikniemy nierównomiernego osiadania budynku, które może powodować pękanie ścian, obniżenie się podłogi czy odstawanie listew przyściennych.

Ile czasu zajmuje zrobienie fundamentów?

Zrobienie fundamentów tradycyjnych zajmuje około trzech-czterech tygodni. Konieczne jest bowiem wykonanie wykopów i budowa deskowania, na którym osadzone zostaną ławy fundamentowe. Zajmuje to sporo czasu. Na uwadze musimy mieć również to, iż na pełne związanie betonu następuje dopiero po miesiącu od jego wylania. Jeśli warunki będą nam sprzyjały, kolejne prace będziemy mogli wykonać po upływie dwóch tygodni od wykonania ław.

W przypadku płyty fundamentowej przebiega to krócej – około tygodnia-dwóch. Deskowanie zastępowane jest bowiem szalunkiem, który wykonuje się z płyt termoizolacyjnych. Na uwadze musimy mieć również przerwę technologiczną, jaka jest konieczna podczas wykonywania fundamentów tradycyjnych. Trwa ona około dwa-trzy tygodnie, podczas których ławy schną. Dopiero po upływie tego czasu można przystąpić do murowania ścian.

Co więcej, decydując się na fundamenty tradycyjne, musimy dodatkowo zbudować podłogę na gruncie, pomiędzy ścianami fundamentowymi. W przypadku płyty fundamentowej mamy już gotowe podłoże. wystarczy wykonać na nim wylewkę samopoziomującą i już możemy układać posadzkę.

Udostępnij
5,0
1 ocena
Oceń artykuł i Ty!

Komentarze (0)