Udostępnij
Skomentuj

Klasy kotłów na paliwa stałe.

Niska emisja, czyli zanieczyszczenia zawierające szkodliwe dla zdrowia ludzkiego substancje i pochodzące głównie z domowych pieców grzewczych, to jedna z przyczyn powstawania smogu. Aby zapobiec stopniowemu pogarszaniu się jakości powietrza, jakim oddychamy, możemy zdecydować się zakup nowoczesnego kotła na paliwo stałe. Jakie urządzenie wybrać?

Jakie kotły na paliwa stałe będą legalne?

W związku ze stale pogarszającą się jakością powietrza wdrażane są coraz to nowe regulacje prawne, które mają za zadanie ograniczyć sprzedaż i instalację gorszej jakości kotłów na paliwa stałe. Są to bowiem urządzenia, które przyczyniają się do powstawania smogu, a przez to szkodzą nie tylko środowisku naturalnemu, ale również zdrowiu ludzkiemu.

Z tego względu Ministerstwo Rozwoju przygotowało rozporządzenie określające wymagania energetyczno-emisyjne dla kotłów. Zgodnie z nim do sprzedaży i instalacji dopuszczone będą wyłącznie takie urządzenia, które spełniają wymagania zawarte w normie PN-EN 303-5:2012 dla urządzeń 5 klasy. Rozporządzenie to może wejść w życie jeszcze w 2017 roku.

Tendencję do działań antysmogowych potwierdza również nowelizacja ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Umożliwia ono sejmikom wojewódzkim podejmowanie uchwał mających na celu ograniczenie smogu poprzez wyznaczanie lokalnych standardów emisji dla kotłów małej mocy, czyli takich, jakie znajdują się w kotłowaniach domów jednorodzinnych.

Uchwały te zostały przyjęte w dwóch województwach – małopolskim oraz śląskim. W kolejnych pięciu (mazowieckim, łódzkim, dolnośląskim, wielkopolskim i opolskim) ich przyjęcie jest zapowiadane na koniec 2017 r. lub z początkiem 2018 r. Co wprowadzają te ustawy?

Przede wszystkim zakaz palenia w kominkach i kotłach paliwami stałymi, które najbardziej przyczyniają się do zanieczyszczania powietrza Chodzi o muły węglowe, fitokoncentraty, węgiel brunatny i kamienny charakteryzujący się niską wartością opałową oraz drewno o wilgotności powyżej 20%. Co więcej, ustawy te zabraniają instalowania kominków, pieców i kotłów, które nie spełniają wymogów dotyczących określonej efektywności energetycznej oraz emisji zanieczyszczeń.

W przypadku województwa śląskiego do eksploatacji dopuszczono:

  • kotły centralnego ogrzewania, które spełniają wymagania emisyjne 5 klasy według normy PN-EN 303-5:2012,
  • kominki oraz piece spełniające wymagania określone w Rozporządzeniu Komisji UE  2015/1185. W praktyce oznacza to, że są one jeszcze ostrzejsze niż te z normy PN-EN 303-5:2012 i odpowiadają wymaganiom ekoprojektu (Ecodesign), które będą wiążące dla całej Unii Europejskiej po 2020 roku.

W województwie małopolskim zaś uchwały antysmogowe określają, iż wszystkie urządzenia grzewcze zasilane paliwami stałymi mają spełniać standardy wyznaczone w ekoprojekcie. Inne regulacje przyjęto dla Krakowa. W mieście tym od 2019 roku wyklucza się całkowicie możliwość korzystania z paliw stałych.

Co z urządzeniami, które zostały zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych? Wciąż będzie można z nich korzystać, jednak będą one podlegać wymianie. Termin zakończenia eksploatacji danego urządzenia wyznaczono w oparci o datę produkcji i standardy emisji, jakie spełniają. Szacuje się, iż całkowita eliminacja sprzętu niespełniającego norm potrwa około 10 lat.

Parametry wymagane przez normę

Klasa 5 według normy PN-EN 303-5:2012 oznacza, że kocioł spełnia wymagania dotyczące emisji spalin i jego sprawności, w tym:

  • emisję pyłu do 40 mg/m3,
  • emisję tlenku węgla do 500 mg/m3,
  • emisję gazowych zanieczyszczeń organicznych do 20 mg/m3,
  • sprawność cieplną do 87%.

Są to dosyć wymagające warunki. Jeszcze ostrzejsze wprowadzi jednak unijna dyrektywa Ecodesign, która będzie obowiązywać w krajach Unii Europejskiej od 2020 roku.

Czym się różnią kotły 5 klasy od starych urządzeń?

Jeżeli zatem modernizujemy naszą kotłownię lub dopiero ją wyposażamy i chcemy kupić urządzenie, które spełni wymagane normy, warto znaleźć listę urządzeń, które spełniają określone wymagania. Jest ona dostępna online. Znajdują się na niej zarówno modele wkładów kominkowych, jak i kotły zagazowujące drewno.

Jest też sprzęt zautomatyzowany wyposażony w podajniki paliwa przeznaczony do spalania peletów z biomasy oraz węgla typu ekogroszek. Znajdujące się na wykazie urządzenia eliminują o 20-50% więcej szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzkiego substancji niż kotły klasy 4. Porównując kotły klasy 5 do sprzętu klasy 3 według normy PN-EN 303-5:2012, otrzymujemy jeszcze większe różnice, nawet dziesięciokrotne.

Jak udało się osiągnąć tak wysoką sprawność i niską wartość emisji w kotłach 5 klasy. Przede wszystkim pozwoliło na to zastosowanie nowoczesnych, a co za tym idzie także i kosztownych rozwiązań technicznych i technologicznych. Sprzęt tego typu wyposażony jest zwykle w elektroniczne systemy, które precyzyjnie dozują powietrze i paliwo do paleniska.

Co więcej, komory spalania urządzeń tego typu wykonane są materiałów ceramicznych, które doskonale akumulują ciepło. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie wysokiej temperatury, która jest wymagana podczas spalania lotnych substancji, jakie wydzielają się z paliwa.

Jednym z nowoczesnych rozwiązań, jakie znalazły zastosowanie w kotłach tego typu, są turbulizatory znajdujące się w kanałach spalinowych sprzętu. Ich podstawowym zadaniem jest zaburzanie ruchu spalin. Wpływa to w pozytywny sposób na efektywność oraz sprawność kotła, gdyż dzięki zastosowaniu zawirowywaczy spaliny intensywniej oddają ciepło wodzie.

Wymiana, zakup kotła 5 klasy – na co się przygotować?

Wysoka sprawność kotłów 5 klasy sprawia, że osiągają one mniejsze zużycie niż ich gorsze jakościowo odpowiedniki. Jest to niezwykle pozytywna cecha, ma jednak pewien negatywny skutek uboczny. Otóż uchodzące z kotła spaliny charakteryzują się niską temperaturą, co z kolei przekłada się na to, iż występuje zjawisko skraplania się pary wodnej.

To zaś rodzi konieczność posiadania odpowiedniego przewodu spalinowego. Musi on być przede wszystkim odporny na szkodliwe działanie kwaśnych skroplin. Tradycyjny murowany komin nie sprawdzi się w tym wypadku. Potrzebny jest kwasoodporny wkład, za którego należy zapłacić kilka tysięcy złotych.

Ważny jest również odpowiedni rodzaj paliwa. Może to być albo odpowiedni węgiel typu ekogroszek albo granulat z biomasy, tak zwany pellet. Kotły spełniające normę 5 klasy nie są bowiem wyposażone w ruszt awaryjny, który umożliwiałby spalanie innych paliw stałych.

Szczególną uwagę należy zwrócić, jeśli kupujemy dany kocioł w ramach dotacji. Bywa bowiem tak, iż pod szyldem „5 klasy” sprzedawane są produkty nie mające stosownych certyfikatów. Jest to o tyle niekorzystna sytuacja, iż może się zakończyć tym, iż nie otrzymamy dotacji, czego na pewno chcemy uniknąć.

Ważne jest również to, aby certyfikat wystawiony był przez jednostki akredytowane, takie jak IChPW w Zabrzu oraz Instytut Energetyki w Łodzi. Wówczas zyskamy pewność, iż produkt spełnia wymagania normy. Co więcej, warto się upewnić, czy kupowany przez nas produkt należy do klasy 5, tylko jeśli dokupimy do niego dodatkowe wyposażenie, np. specjalny elektrofiltr. Informacja o tym będzie zamieszczona na certyfikacie, jednak możemy ją przeoczyć.

Kotły 5 klasy – ceny

Wysoka sprawność, niska emisja spalin oraz zaawansowanie technologiczne sprawia, że kotły klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012 są droższe w zakupie i eksploatacji w porównaniu z dotychczas stosowanymi rozwiązaniami grzewczymi. Cena takiego kotła kształtuje się na poziomie 9-10 tysięcy złotych, co dodając koszty związane z zakupem wkładu odpornego na kwaśne spaliny, które sięgają kilku tysięcy złotych, sprawia, iż jest to droga inwestycja.

Cena może jeszcze bardziej wzrosnąć, jeżeli producent wprowadził wymóg corocznych płatnych przeglądów dla kotłów. Jeżeli ich nie przeprowadzimy, nasz kocioł nie zostanie objęty gwarancją, co w przypadku awarii jest niezwykle niekorzystne.

Często jedyną możliwą opcją jest wówczas ubieganie się o unijne dofinansowanie. Dokładne zasady składania wniosków i przyznawania dotacji należy zapytać w Urzędzie Miasta lub Gminy. Środki finansowe przyznawana są w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji oraz Regionalnych Programów Operacyjnych.

Decydując się na unijne dofinansowanie musimy mieć na uwadze także to, iż kotły zakupione na dotacje mogą mieć nieco inne warunki dotacji niż te kupowane standardowo. Warto zatem dokładnie przeczytać wszystkie dokumenty otrzymane wraz z kotłem.

Inną opcją jest skorzystanie z preferencyjnego kredytu na wymianę kotła. Udzielany jest on między innymi przez Bank Ochrony Środowiska oraz niektóre banki spółdzielcze. Po zrealizowaniu projektu część kwoty kredytu zostaje umorzona. Środki na ten cel pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Udostępnij
5,0
1 ocena
Oceń artykuł i Ty!

Komentarze (0)