Udostępnij
Skomentuj

Kolektor słoneczny - jak wybrać? Jaki będzie najlepszy?

Kolektory słoneczne są urządzeniami o prostej zasadzie działania, ale dość skomplikowanej budowie. To sprawia, że wybór idealnego jest dość trudny bez fachowej wiedzy. W praktyce jednak nie trzeba być ekspertem, aby przynajmniej znacznie zawęzić ilość rozsądnych możliwości.

Kolektory słoneczne a panele fotowoltaiczne

Różnica między kolektorami słonecznymi a panelami fotowoltaicznymi jest zasadnicza, choć wygląd zewnętrzny obu urządzeń jest zbliżony. Kolektory służą do zbierania energii związanej z promieniowaniem słonecznym i w dalszej kolejności energię cieplną wykorzystują do ogrzewania wody. Jeśli zaś chodzi o panele fotowoltaiczne, służą one do produkcji energii elektrycznej – w tym przypadku nie dochodzi do bezpośredniego ogrzewania wody. W związku z tym różna jest też budowa wewnętrzna obu rodzajów urządzeń.

Płaskie, rurowe, próżniowe, niepróżniowe

Kolektory dzieli się na klasy w zależności od budowy (płaskie i rurowe) oraz ciśnienia panującego wewnątrz (próżniowe i niepróżniowe, zwane też bezciśnieniowymi i ciśnieniowymi. Nie jest to jednak podział abstrakcyjny, ponieważ cechy budowy wpływają na efektywność działania całego układu.

  • Kolektory płaskie ciśnieniowe. Są najefektywniejsze przy pochłanianiu energii z promieni padających bezpośrednio na powierzchnię kolektora. Oznacza to, że są w stanie produkować najwięcej ciepła przy bezchmurnym niebie i słonecznej pogodzie, a taka sytuacja ma miejsce szczególnie w okresie od maja do sierpnia. W tym czasie kolektory tego typu mogą zaspokoić nawet 100% zapotrzebowania na ciepłą wodę. W szerszym okresie: od kwietnia do września, jest to zwykle około 70%. Zimą natomiast ten typ kolektora nie pozwala zwykle na zaspokojenie więcej ni 20-30% zapotrzebowania na samą tylko wodę użytkową.
  • Kolektory próżniowe. Te w przeciwieństwie do niepróżniowych najlepiej wyłapują energię z promieni rozproszonych na kroplach wody, kryształkach lodu lub cząstkach zanieczyszczeń, a więc sprawdzają się szczególnie w zimie, stąd też często są stosowane jako kolektory wspomagające pracę układu centralnego ogrzewania, rzadziej natomiast do podgrzewania cwu. Jednocześnie jednak skuteczność takich kolektorów nie jest szczególnie wysoka: podłączone do instalacji cwu latem mogą zaspokoić wszystkie potrzeby, ale zimą już tylko 25-35% (tym razem jednak zapotrzebowania łącznego ogrzewania i wody użytkowej).
  • Kolektory rurowe – te także dzieli się na próżniowe i niepróżniowe natomiast w stosunku do wyżej opisanych typów ich podstawową zaletą jest większa wydajność przy mniejszej powierzchni. Około 3m2 kolektora rurowego osiąga takie same parametry grzejne jak niemal dwukrotnie większy kolektor płaski. Jeśli chodzi o zastosowania, do ogólne wskazania są dokładnie takie same.

Kolektor słoneczny na balkonie?

Niewielkie kolektory rurowe mogą być instalowane na balkonach i tarasach. Jest to rozwiązanie opłacalne przede wszystkim przy niewielkim dobowym zużyciu wody – uznaje się, że oszczędny dom to taki, w którym każdy mieszkaniec w ciągu doby zużywa nie więcej niż 60 litrów wody. Przy takich założeniach pojedynczy kolektor jest w stanie w widoczny sposób ograniczać zużycie energii z innych źródeł, jednak jeśli zużycie wody jest znacząco wyższe, być może lepszym rozwiązaniem będzie pompa ciepła.

Kolektor słoneczny a pompa ciepła

Tych dwóch rozwiązań, kolektora i pompy ciepła, nie trzeba koniecznie rozważać jako alternatywnych, ponieważ przy odpowiedniej konfiguracji mogą pracować równolegle. Pompa ciepła ma tę zaletę, że cały mechanizm nie wymaga przeznaczenia tak dużej powierzchni, jaka jest konieczna dla montażu kolektora słonecznego, a więc można pompę wykorzystywać skuteczniej nie tylko w domach, ale też mieszkaniach.Porównanie wydajności i efektywności jest trudne, ponieważ szczególnie pompy ciepła różniące się typami, mają bardzo różną skuteczność przekazywania ciepła pomiędzy źródłami. Jest to więc zagadnienie, które należy rozpatrywać indywidualnie w przypadku każdego projektu.

Jakie są warunki opłacalności instalacji kolektora?

Przyjmuje się, że średni czas zwrotu z inwestycji w kolektor słoneczny to około 15 lat. Oczywiście wartość ta jest tylko przybliżeniem i zależna jest nie tylko od ceny kolektora, ale przede wszystkim od dopasowania go do potrzeb konkretnego obiektu.

  • Poszczególne typy kolektorów z różną efektywnością pracują przy małym, średnim i dużym zachmurzeniu. Zachmurzenie z kolei jest skorelowane z porami roku, dlatego można wnioskować, że niektóre rodzaje kolektorów lepiej sprawdzą się w budynkach wymagających wspomagania energetycznego tylko latem, inne zaś w obiektach całorocznych.
  • Moc kolektora, którą dobiera się wspólnie z doradcami sprzedawców, jako że musi być dopasowana nie tylko do ogólnej charakterystyki budynku, ale także do warunków mikroklimatycznych, nie może być ani za mała (ponieważ to wymusza intensywniejszą eksploatację innych systemów ogrzewania wody), ani zbyt duża (ponieważ wówczas droższy kolektor nie będzie pracował z maksymalną efektywnością, bo woda nie będzie zużywana).
  • Kolektor słoneczny, im nowocześniejszy, tym wydajniejszy, jednak wydajność jest związana z ceną: dość drogie kolektory słoneczne hybrydowe albo heat pipe muszą być regularnie wykorzystywane, aby maksymalnie skrócić czas zwrotu z inwestycji
  • Każda instalacja, a dotyczy to także kolektorów słonecznych, musi być regularnie konserwowana. W zależności od typu kolektora zarówno rodzaj, jak i interwał i złożoność przeprowadzanych prac konserwacyjnych są różne i przy najtrudniejszych do utrzymania w sprawności kolektorach znacząco podnosi koszt pracy całej instalacji, co również wydłuża okres amortyzacji.

Co jest więcej warte – ciepła woda czy ogrzewanie?

W każdym przypadku, jeśli pojawia się temat kolektorów słonecznych, w obowiązku zabrania głosu czują się „eksperci” dowodzący ich przydatności wyłącznie w podgrzewaniu wody użytkowej albo wręcz przeciwnie – jedynie do ogrzewania centralnego.

Kolektory słoneczne, jeśli są odpowiednio dobrane, zawsze spełniają swoje funkcje. Poszczególne typy kolektorów mają różne przeznaczenie, a nie bez znaczenia jest także powierzchnia wszystkich zainstalowanych kolektorów w stosunku do objętości wody, jaką należy jednorazowo podgrzać – instalacja grzewcza to większa objętość, w której nie dochodzi do gwałtownych zmian temperatury, natomiast w instalacji wody użytkowej jednorazowo można podgrzać niewielką ilość wody, jednak jej niedobór zostanie uzupełniony znacznie chłodniejszą wodą wodociągową – przewidywanie tych zmian jest domeną prawdziwych ekspertów, z którymi warto skonsultować się przed wyborem kolektora, a jakiekolwiek uogólnienia o tym, że kolektor do ogrzewania domu albo kolektor do ciepłej wody się sprawdza lub nie, są całkowicie nieuprawnione.

Udostępnij
5,0
1 ocena
Oceń artykuł i Ty!

Komentarze (0)