Udostępnij
Skomentuj

Oprawa awaryjna - jak wybrać? Jaka najlepsza?

To na właścicielu danego budynku ciąży odpowiedzialność wyboru i instalacji odpowiedniego oświetlenia awaryjnego. Dlatego wybór oprawy awaryjnej jest niezwykle ważny w kontekście nie tylko spełnienia odnośnych przepisów, ale także w kontekście bezpieczeństwa. Dlatego chcielibyśmy przybliżyć Wam co nieco kwestię wyboru odpowiednej oprawy awaryjnej oraz specjalnych lamp. Zatem, jak wybrać najlepiej?

Po co nam oświetlanie awaryjne i jakie ono jest?

Oświetlenie awaryjne, a więc i oprawa awaryjna czy – mówiąc oględnie – lampa awaryjna Led – jest potrzebna w każdej sytuacji, w której stykamy się z brakiem oświetlenia w budynku użyteczności publicznej. Często pojawia się ono także w nowobudowanych budynkach mieszkalnych. Stosowane jest  zatem w wyniku zaniku oświetlenia codziennego, którego brakuje na skutek awarii. Wówczas gdy pojawia się zanik oświetlenia opraw podstawowych pojawiają się oprawy awaryjne Led. Co zatem naturalne, ich działanie musi być poprowadzone poprzez zasilanie awaryjne, osobne do zasilania podstawowego. Przede wszystkim musi więc ono spełniać różne normy, dzięki którym oświetli daną przestrzeń w sposób absolutnie widzialny i umożliwiający np. szybkie opuszczenie korytarza czy budynku. Nie może przekraczać norm energetycznych i musi funkcjonować bez problemowo.

Podział oświetlenia awaryjnego

Generalnie podzielić możemy oświetlenie awaryjne w module piramidowym, od ogółu do szczegółu. Na jej czele znajdzie się kategoria nadrzędna, a więc oświetlenie awaryjne. Jego podstawowy podział to oświetlenie awaryjne ewakuacyjne oraz oświetlenie awaryjne zapasowe. W ramach tego drugiego wpisano tylko i wyłącznie jego zastosowanie. Są to takie lampy oświetlenia awaryjnego Led lub innego rodzaju, które mają zapewnić nieprzerwaną pracę w trybie normalnym, zupełnie tak, jak działoby się to, gdyby energia elektryczna dostarczana była do opraw podstawowych. Z kolei W ramach oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego znalazłyby się: oświetlenie drogi ewakuacyjnej, oświetlenie strefy otwartej oraz oświetlenie strefy wysokiego ryzyka. Omówienie zacznijmy od końca.

  • Oświetlenie stref wysokiego ryzyka ma za zadanie zapewnić ciągłość minimalnego wymaganego dostępu do światła osobom, które znajdują się w strefach potencjalnie zagrożonych, a więc wykonują niebezpieczną pracę. Według norm powinno to być 10%  eksploatacyjnego natężenia w warunkach normalnych oraz nie mniej niż 15 lx.
  • Oświetlenie strefy otwartej to tzw. oświetlenie antypaniczne. Powinno być zastosowane tam, gdzie może wybuchnąć panika w trakcie ewakuacji, a więc zapewnić ma bezpieczne przejście przez strefy otwarte, w których znaleźć się może więcej osób. Najczęściej chodzi o miejsca bez możliwości wyraźnego zaznaczenia drogi ewakuacyjnej (np. hale garażowe, hale targowe, hale przemysłowe).
  • Oświetlenie drogi ewakuacyjnej to oprawy mające na celu zapewnić doskonałą widoczność wyjścia i skierowania w ten sposób osób do ewakuacji. Średnie natężenie w miejscach dróg ewakuacyjnych powinno wynosić minimum 1 lx.

Jak wybrać oprawy światła awaryjnego?

Kupując oprawy światła awaryjnego, należy zwrócić uwagę nie tylko na spełnienie wymogów odnośnie mocy oraz procentowego zagwarantowania widoczności, ale także na jakość. Muszą to być produkty wykonane z wysokiej jakości materiałów, warto także kierować się jakością firmy. Oprawa awaryjna Awex, Orion, Ontec czy Lovato są godne polecenia i mogą sprawdzić się w wielu sytuacjach. Istotną rolę odgrywa także umiejscowienie opraw tak, by doskonale spełniały swoją rolę. Inaczej powinny być dostosowane oprawy do schodów, miejsc ze sprzętami przeciwpożarowymi czy zwykła droga do wyjścia. Oprawa awaryjna powinna zwykle być kierunkowa i zewnętrzna bądź wewnętrzna. Zwykle stosuje się oprawy oświetleniowe z modułem awaryjnym lub lampy ewakuacyjne czy awaryjne.

Wybierając oprawy awaryjne Led czy lampy ewakuacyjne kierunkowe warto pamiętać, że powinno się mieć w pamięci bezpieczeństwo, nad którym muszą one czuwać. Dlatego wybierajmy je roztropnie i szukając najlepszej jakości przy najbardziej korzystnej cenie oprawy awaryjnej w sklepie.

Udostępnij
5,0
1 ocena
Oceń artykuł i Ty!

Komentarze (0)