Udostępnij
Skomentuj

Przegląd i konserwacja instalacji grzewczej w trzech krokach. O czym musisz pamiętać?

Sprawnie działająca instalacja grzewcza zapewnia domownikom komfort cieplny oraz bezpieczeństwo. Nie występuje bowiem ryzyko zatrucia się czadem. Nowoczesne kotły grzewcze to zazwyczaj urządzenia bezobsługowe. Warto je jednak systematycznie kontrolować i konserwować, aby działały bez zarzutu. O czym należy pamiętać, dokonując regularnych przeglądów instalacji grzewczej?

Jak często wykonywać przeglądy?

Niewłaściwie pracująca instalacja grzewcza nie tylko negatywnie wpływa na komfort cieplny domowników, ale przede wszystkim zużywa więcej paliwa, co obciąża domowy budżet. Zazwyczaj odpowiedzialne są za to zanieczyszczenia gromadzące się w kotle oraz w innych elementach systemu grzewczego. Źle działająca instalacja może również stwarzać niebezpieczeństwo dla domowników. Zwiększa bowiem prawdopodobieństwo emisji tlenku węgla, co może grozić śmiertelnym zatruciem.

Z tych względów należy zatem systematycznie przeprowadzać przeglądy okresowe. Dzięki nim wykryjemy wszelkie nieprawidłowości oraz zapewnimy dłuższą żywotność instalacji grzewczej. Zyskamy również pewność, iż system jest w pełni bezpieczny. Kontrolę należy przeprowadzać raz na rok, zwłaszcza jeśli w naszej kotłowni znajduje się kocioł gazowy. W tym czasie piec przepracowuje nawet do 2000 godzin. Warto zatem skontrolować jego stan.

Należy również mieć na uwadze to, iż kotły na paliwa stałe powinniśmy kontrolować częściej. Są to bowiem urządzenia, które szybko się brudzą, co może stanowić przyczynę nieefektywnej pracy. O tym, jak często należy je czyścić, poinformuje nas dokumentacja techniczno-ruchowa dołączona do sprzętu.

Koszty wykonywanych przeglądów

Kontrolę warto zlecić uprawnionemu specjaliście, zwłaszcza jeśli jesteśmy posiadaczami kotła gazowego lub olejowego. Zazwyczaj koszt takiej usługi waha się w granicach 200-400 złotych, w zależności od modelu i marki kotła. Biorąc pod uwagę koszty napraw wynikające z zaniedbania regularnych przeglądów, nie jest to jednak wygórowana kwota.

Istotną kwestią jest także wybór odpowiedniego momentu na przeprowadzenie kontroli. Najlepiej zrobić to zanim nadejdzie sezon grzewczy. Wówczas na pewno unikniemy niespodziewanych przerw w ogrzewaniu zimą.

Jakie czynności musisz wykonać podczas przeglądu instalacji grzewczej?

Podczas przeglądu instalacji grzewczej warto kierować się zaleceniami producenta zawartymi w dokumentacji techniczno-ruchowej. W trakcie kontroli należy ocenić stan techniczny najważniejszych elementów kotła grzewczego oraz sprawdzić efektywność spalania.

Niezwykle ważną czynnością jest również konserwacja urządzenia. Zazwyczaj obejmuje ona takie czynności, jak wyczyszczenie wymiennika ciepła oraz wymiana zużytych części. Jeżeli jesteśmy posiadaczami kotła gazowego, powinniśmy:

 • wyczyścić powierzchnie grzewcze w części kotła odpowiedzialnej za spalanie,
 • zdemontować palnik i wyczyścić jego elementy,
 • skontrolować stan techniczny uszczelek i wymienić je na nowe, jeśli zachodzi taka potrzeba,
 • sprawdzić i nastawić elektrody zapłonową i jonizacyjną zgodnie z zaleceniami producenta,
 • ocenić stabilność połączeń elektrycznych,
 • ocenić, czy połączenia hydrauliczne są szczelne,
 • sprawdzić, czy przewód powietrzno-paliwowy nie jest przerwany,
 • zmierzyć prąd jonizacji,
 • wyregulować palnik i przeanalizować skład spalin,
 • skontrolować zawory bezpieczeństwa,
 • sprawdzić nastaw regulatora,
 • skontrolować czujniki,
 • ocenić pracę pomp i automatycznych zaworów.

Kotły olejowe są pod względem konserwacji nieco bardziej wymagające od gazowych. Kocioł zanieczyszczany jest przez produkty spalania – sadzę, która negatywnie wpływa na pracę kotła, obniżając jego efektywność i sprawność energetyczną oraz przyczyniając się do większego zużycia paliwa. Na pracę kotłów olejowych niekorzystnie wpływają również zmieniające się parametry oleju opałowego w zależności od dostawcy paliwa.

Wszystko to sprawia, iż kocioł dosyć szybko zanieczyszcza się. Najwięcej problemów generuje osad na wymienniku ciepła. Pogarsza on bowiem wymianę ciepła między ogrzewaną wodą a spalinami, co prowadzi do zwiększonego zużycia paliwa.

Na szczęście zabrudzenia są widoczne gołym okiem i mają postać żółtego osadu. Jeżeli nie da się go usunąć za pomocą szczotki, warto sięgnąć po specjalistyczne preparaty. Wymiennik należy wówczas spryskać specjalnym środkiem chemicznym, pamiętając jednak o tym, aby był to produkt dopuszczony do użytku przez producenta kotła. W przeciwnym razie możemy uszkodzić kocioł.

Nie możemy zapomnieć także o innych elementach kotła olejowego, które należy sprawdzić podczas corocznego przeglądu. Musimy zwrócić uwagę przede wszystkim na szczelność przewodów olejowych oraz czystość filtra paliwa, a także skontrolować ustawienia urządzeń regulacyjnych i sterujących kotłem. Warto przyjrzeć się również kondycji połączeń elektrycznych.

Jeszcze inaczej sprawa się ma z kotłami na paliwa stałe. Jeżeli urządzenie pracuje w oparciu o naturalny ciąg kominowy i nie wymaga dodatkowego osprzętu, wówczas podstawową czynnością konserwującą jest czyszczenie kotła. Należy to jednak robić z większą częstotliwością niż w przypadku sprzętu na gaz czy też olej opałowy, gdyż sadza osadza się na ściankach kotła.

Obniża ona sprawność kotła. Warto ją zatem systematycznie usuwać. Jeżeli spalamy drobny koks lub miał węglowy, kocioł należy czyścić minimum raz w tygodniu. W tym celu wykorzystujemy specjalnie wyprofilowane skrobaczki i pogrzebacze. Pamiętajmy również o tym, iż po kilku latach użytkowania kotła na paliwo stałe, trzeba usunąć kamień kotłowy, gromadzący się wewnątrz urządzenia.

Jeśli jesteśmy posiadaczami nowoczesnego kotła na paliwo stałe, który charakteryzuje się wysokim stopniem zautomatyzowaniem, musimy pamiętać o corocznej kontroli podajników, czujników i wentylatorów. Czynność tę warto zlecić specjaliście.

Przegląd instalacji grzewczej – krok po kroku

Systematyczna kontrola stanu technicznego instalacji grzewczej pozwala zapobiec jej awariom oraz zapewnia optymalne zużycie paliwa. Oto instrukcja, jak w trzech krokach zagwarantować sobie sprawnie działający system.

KROK 1. Analiza sytuacji

Przyczyna problemów związanych z niewłaściwą pracą instalacji grzewczej często leży w niedostatecznej wentylacji pomieszczenia, w którym znajduje się kocioł. Dotyczy to zwłaszcza kotłów na gaz. W skrajnym przypadku konsekwencją tego może być nawet zaczadzenie domowników.

Z tego względu w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na warunki pracy kotła. Muszą być one zgodne z tymi wymaganymi przez producenta urządzenia. Wszelkie zabiegi utrudniające dopływ powietrza do urządzenia, takie jak zasłonięcie otworu nawiewnego czy też zastosowanie mechanicznego wyciągu, są niedopuszczalne.

Obecnie coraz większą popularnością cieszą się kotły kondensacyjne, czyli wyposażone w zamkniętą komorę spalania. To wygodne rozwiązanie, jednak niepozbawione wad. Zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu kotła mogą wynikać z nieszczelności przewodów. Z tego względu należy je dokładnie skontrolować, co zapewni odpowiednie działanie systemu powietrzno-spalinowego.

W przypadku kotłów kondensacyjnych istotne jest również to, iż spaliny mogą się wydostać przez odpływ kondensatu. Przyczyną tego jest nieprawidłowo działający syfon. Z tego też względu należy systematycznie kontrolować ten element.

KROK 2. Czyszczenie

To najważniejszy etap konserwacji. W przypadku kotła gazowego wyczyścić musimy wiele podzespołów, w tym przede wszystkim filtry wody i gazu, palnik, wymiennik ciepła. Warto przy tym pamiętać, iż czyszczenie tych elementów należy przeprowadzić zarówno od strony, która jest omywana wodą, jak i od tej mającej kontakt ze spalinami.

Do czyszczenia kotła grzewczego lepiej nie używać drucianej szczotki. Mogłaby ona uszkodzić powierzchnię wymiennika, który zabezpieczony jest przed korozją powłoką ochronną. Mechaniczne czyszczenie może jedynie skrócić jego żywotność.

Jeżeli kocioł jest czyszczony systematycznie, zabrudzenia można z łatwością usunąć przy pomocy specjalnych środków chemicznych przeznaczonych do tego celu. Gdy jednak mamy trudności z pozbyciem się osadu za ich pomocą, użycie szczotki może okazać się koniecznością. Wówczas warto wybierać produkty wykonane z miękkiego włosia sztucznego.

Szczególną ostrożność należy zachować podczas mycia wymienników stalowych, których ścianki są stosunkowo cienkie. Intensywne szorowanie może bowiem doprowadzić do odkształceń, co zmniejszy wydajność sprzętu i zwiększy jego podatność na korozję. Takich problemów nie będziemy mieć z wymiennikami wykonanymi z aluminium.

Jeżeli po stronie wody usłyszymy trzaski i bulgotanie w trakcie pracy kotła, możemy być pewni, iż doszło do zanieczyszczenia wymiennika. W takim wypadku musimy wyczyścić element i przepłukać go, a następnie napełnić instalację grzewczą odpowiednio uzdatnioną wodą – nie może ona zawierać żadnych zanieczyszczeń i powinna cechować się umiarkowanym stopniem twardości, zgodnym ze wskazaniami producenta.

Wyczyścić należy również palnik. W tym celu musimy go zdemontować, co należy zrobić ze szczególną ostrożnością. Przy okazji można również zadbać o szczelność instalacji, wymieniając uszczelki.

Niektórzy producenci kotłów grzewczych oferują zawarcie umowy serwisowej. Jest to korzystne rozwiązanie, które gwarantuje stałą opiekę serwisanta nad urządzeniem przez określony czas. Jest to ciekawa opcja także przez wzgląd na to, iż nie musimy pamiętać o terminie przeglądu kotła. Zazwyczaj bowiem serwisant sam przypomina nam o tym.

Z umowy serwisowej mogą wynikać również dodatkowe korzyści w postaci atrakcyjnych zniżek na zakup części zamiennych i dodatkowych urządzeń do rozbudowy instalacji lub też realizacja napraw poza kolejnością. Zanim zdecydujemy się na takie rozwiązanie, warto sprawdzić warunki umowy.

KROK 3. Wykonanie pomiarów kontrolnych

Na koniec pozostaje nam przeprowadzenie pomiarów kontrolnych:

 • temperatury – w ten sposób skontrolujemy poprawność działania pompy obiegowej. W tym celu musimy uruchomić kocioł i sprawdzić różnicę temperatury wody na zasilaniu oraz powrocie z instalacji. Zazwyczaj osiąga ona wartość mniejszą niż 2500 Celsjusza. Jeśli jednak badanie wykaże wyższą temperaturę oznacza to, że przez kocioł przepływa zbyt mała ilość wody. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być nadmierne zanieczyszczenie wymiennika ciepła lub filtra wody. Źródłem tego typu problemów może być również uszkodzona pompa. Wówczas konieczna będzie jej naprawa lub wymiana na nową, zwłaszcza jeśli wirnik elementu porusza się z wyraźnym oporem.
 • ciśnienia – parametr ten sprawdzamy w poduszce gazowej naczynia kompensacyjnego. Jeżeli ciśnienie jest mniejsze od wymaganego – 0,1 bara na każdy metr różnicy wysokości pomiędzy najwyższym punktem instalacji a naczyniem – wówczas należy je dopompować. W sytuacji, gdy naczynie kompensacyjne jest połączone z instalacją grzewczą za pomocą przewodu elastycznego, warto go zdemontować i przepłukać. Zazwyczaj bowiem ma on niewielką średnicę, toteż łatwo się zapycha. Na koniec pozostaje nam jedynie dopełnić instalację wodą tak, aby osiągnąć wymagane ciśnienie – nieco wyższe od tego w poduszce naczynia.

Systematyczne kontrolowanie stanu technicznego instalacji grzewczej oraz jej regularne czyszczenie to czynności, które należy wykonywać, jeśli chcemy zadbać o efektywność systemu. Dzięki nim wcześnie wykryjemy wszelkie awaria skutkujące zwiększonym zużyciem paliwa czy też negatywnie wpływające na komfort cieplny i bezpieczeństwo domowników. 

Udostępnij
5,0
1 ocena
Oceń artykuł i Ty!

Komentarze (0)