Udostępnij
Skomentuj

Remont poddasza – co powinieneś wiedzieć przed rozpoczęciem prac?

Jeżeli zależy nam na uzyskaniu dodatkowej przestrzeni mieszkalnej, warto rozważyć remont poddasza. Większy metraż może okazać się szczególnie przydatny, gdy planujemy powiększenie rodziny. Co należy wiedzieć, zanim rozpoczniemy prace remontowe, aby adaptacja poddasza przebiegła sprawnie i zgodnie z prawem?

Pierwsze kroki

Zanim rozpoczniemy załatwianie wszelkich spraw urzędowych, które pozwolą nam w pełni legalnie wyremontować poddasze, niezbędne jest dokonanie oceny, w jakim stanie technicznym znajduje się przestrzeń i czy jej adaptacja jest w ogóle możliwa oraz opłacalna. Określić należy przede wszystkim to, czy po ociepleniu ścian, zabudowie skosów i wykończeniu ścian i podłóg kubatura oraz wysokość poddasza będą pozwalały na urządzenie pomieszczeń nadających się do zamieszkania. W przeciwnym razie adaptacja okaże się bezsensowna.

Dotyczy to zwłaszcza nieco starszych budynków, gdzie poddasze miało pełnić głównie funkcję strychu, przez co strop jest zbyt wiotki, aby możliwe było zbudowanie na nim ścian działowych, wykończenie posadzek czy też postawienie mebli. Ważna jest również kondycja więźby dachowej. Musi być ona na tyle mocna, by utrzymać ciężar nowego poszycia wraz ze wszystkimi materiałami ociepleniowymi oraz wykończeniowymi.

Oceny stanu technicznego stropu powinien dokonać konstruktor. Jeżeli wszystko będzie w porządku, możemy rozpocząć załatwianie spraw urzędowych. Jeśli jednak będzie odwrotnie, sporządzi on projekt napraw, wzmocnień i wymiany tych elementów konstrukcyjnych, które sprawiają, że adaptacja poddasza jest niemożliwa.

Po wprowadzeniu wszelkich niezbędnych zmian, będziemy mogli rozpocząć prace remontowe. Zazwyczaj zmiany te obejmują stosunkowo proste i tanie zabiegi. Najwięcej trudności powoduje zarobaczenie lub zagrzybienie więźby dachowej, które w skrajnym przypadku zmusza do wymiany wszystkich chorych elementów i zabezpieczenie tych, które nie zostały jeszcze zarażone.

W większości domów jednorodzinnych z ostatnich 40 lat więźba dachowa i strop są na tyle mocne, iż możemy rozpocząć adaptację bez konieczności wzmacniania konstrukcji. Przed przystąpieniem do prac musimy jednak zadbać o wszelkie formalności.

Adaptacja poddasza a sprawy urzędowe

To, czy będziemy musieli dopełnić pewnych formalności urzędowych przed przystąpieniem do adaptacji poddasza, zależy od dotychczasowego charakteru budynku oraz zakresu prac, jaki zamierzamy wykonać. Jeżeli chcemy wymienić okna i pokrycie dachu (bez zmiany wymiarów), posadzkę i okładziny ścienne, czynności te kwalifikowane są jako remont, czyli odtworzenie stanu pierwotnego.

Jeżeli są one przeprowadzane w budynku jednorodzinnym, wolno stojącym, jedno- lub dwukondygnacyjnym, wówczas nie ma konieczności informowania urzędu o planowanym remoncie. W sytuacji gdy zmian tych chcemy dokonać w domu wielokondygnacyjnym, szeregowym lub w zabudowie bliźniaczej, wówczas musimy zgłosić to w starostwie powiatowym. Jest to motywowane tym, iż wówczas obszar oddziaływania obiektu wykracza poza granice działki.

Z kolei przebudowa domu jednorodzinnego wymaga zgłoszenia w starostwie. Wówczas niezbędny jest projekt budowlany. Przebudowa zmienia bowiem parametry techniczne budynku i obejmuje takie czynności, jak:

 • wykucie nowych otworów okiennych lub przebudowa istniejących,
 • budowa schodów wewnętrznych,
 • zmiana konstrukcji dachu,
 • wzmocnienie stropu,
 • wyburzenie ścian lub postawienie nowych.

Adaptując poddasze, warto mieć na uwadze także to, iż żadne formalności nie są konieczne, jeśli ocieplamy budynek sięgający do 12 metrów. Jeżeli jest on wyższy, musimy zgłosić wykonywane prace do starostwa. Pozwolenie nie jest konieczne także jeśli wewnątrz budynku przeprowadzany jest montaż nowych instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych, cieplnych, elektrycznych i telekomunikacyjnych. Pozwolenia na budowę wymaga jednak wykonanie instalacji gazowej.

Istotne jest również to, aby przed przystąpieniem do zakupu nowego pokrycia dachowego i jego wymiany sprawdzić ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W niektórych gminach obowiązują bowiem pewne obostrzenia wobec niektórych kolorów i materiałów dachowych. Warto zatem sprawdzić, czy wybrana przez nas kolorystyka i rodzaj poszycia jest dopuszczalna. Jeżeli budynek położony jest w miejscowości pozbawionej planu, wówczas mamy pełną dowolność wyboru.

Kolejną ważną kwestią podczas adaptacji poddasza jest to, czy w wyniku przeprowadzonych prac zmianie ulegnie sposób użytkowania budynku. Jeśli w projekcie budowlanym domu określono poddasze jego nieużytkowe, to adaptacja z pewnością to zmieni. W takiej sytuacji zgłoszenie w starostwie, wraz z dołączonym do niego zaświadczeniem o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania poddasza z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jest wymagane.

Jeżeli na terenie, na którym stoi budynek, nie ma planu miejscowego, a w wyniku adaptacji poddasza zmianie ulegnie sposób jego użytkowania, zanim rozpoczniemy przebudowę lub remont, musimy wystąpić o wydanie warunków zabudowy. Czasem wymagana jest również ekspertyza techniczna. Wykonywana jest ona przez osobę dysponującą stosownymi uprawnieniami budowlanymi.

W sytuacji gdy zmiana sposobu użytkowania części budynku związana jest z przeprowadzeniem robót wymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, obydwie sprawy załatwia się w jednym zgłoszeniu lub pozwoleniu na budowę, co skraca formalności. Po zakończeniu prac remontowych, należy również poinformować organ podatkowy, aby włączył poddasze do powierzchni użytkowej budynku, która podlega podatkowi od nieruchomości.

Jak legalnie przeprowadzić remont poddasza?

Do legalnego przeprowadzenia adaptacji poddasza konieczne jest posiadanie projektu przebudowy. Musi on zawierać wszelkie rozwiązania i zmiany, jakie chcemy przeprowadzić. Precyzyjnego określenia wymaga między innymi:

 • miejsce schodów,
 • układ pomieszczeń poddasza,
 • rodzaj pokrycia,
 • rodzaj materiału ociepleniowego,
 • miejsce i typ okien dachowych,
 • rodzaj materiałów wykończeniowych,
 • sposób ogrzewania domów.

Dobrze sporządzony projekt pozwoli nam na ocenę, które z prac będziemy w stanie wykonać samodzielnie – na przykład ocieplenie czy też położenie materiałów wykończeniowych, a do których konieczne będzie zatrudnienie specjalistycznej ekipy budowlanej. Fachowcy będą potrzebni zwłaszcza do wymiany pokrycia dachowego. Podczas tych prac konieczne będzie zastosowanie rusztowania czy też wyciągarki elektrycznej.

Wymiana pokrycia dachowego wiąże się również z zapewnieniem odbioru porozbiórkowych śmieci. W tym celu możemy zamówić specjalne kontenery, do których będzie składować odpadki budowlane. Następnie zostaną one usunięte przez firmę zajmującą się wywozem odpadków poremontowych. Jeżeli dach ma dużą powierzchnię, może okazać się konieczne zamówienie kilku kontenerów.

Koszty remontu możemy obniżyć, odsprzedając starą, acz niezniszczoną dachówkę. Warto zatem poszukać kupca lub zamieścić ogłoszenie w Internecie. Chętnych nie brakuje. Aby jednak było to opłacalne, transport dachówek powinien odbywać się na koszt kupca lub być wliczony w cenę materiału.

Decydując się na adaptację poddasza wraz ze zmianą pokrycia dachowego, istotną kwestią jest również termin prowadzonych prac. Najlepszym rozwiązaniem jest okres letni, kiedy to mamy najwięcej dni słonecznych, co pozwala bez przeszkód przeprowadzić remont. Ważne jest przede wszystkim to, aby przygotować się na nagłe zmiany warunków atmosferycznych i ulewne deszcze.

Warto zatem zabezpieczyć drewnianą dachu konstrukcję przed zamoknięciem. W przeciwnym razie adaptacja poddasza zajmie o wiele więcej czasu niż przypuszczaliśmy. Konieczne będzie bowiem wysuszenie konstrukcji dachu. W pogotowiu warto mieć zatem grube plandeki foliowe, które ochronią ją przed deszczem.

Kolejność prac przebudowy domu

Nie mniej ważne jest zachowanie odpowiedniej kolejności prac związanych z przebudową poddasza. Wówczas remont przebiega sprawnie, bez niepotrzebnych przestojów. Co więcej, zyskujemy pewność, iż w ten sposób zaadaptowane poddasze będzie w pełni bezpieczne podczas użytkowania. Oto prawidłowa kolejność prac remontowych:

 1. Załatwienie wszelkich niezbędnych formalności, aby przebudowa poddasza była legalna
 2. Demontaż pokrycia oraz wykonanie napraw w obrębie konstrukcji dachu
 3. Usunięcie łat i kontrłat
 4. Ułożenie na krokwiach izolacji z membrany dachowej lub zbudowanie na nich sztywnego poszycia oraz ewentualne zaizolowanie go papą lub specjalną membraną bądź pozostawienie go bez zabezpieczenia, co zależy od rodzaju materiału wykończeniowego, jaki wybraliśmy
 5. Montaż nowego pokrycia
 6. Montaż nowych rynien
 7. Montaż okien połaciowych, który wymaga usunięcia fragmentów dopiero co ułożonych dachówek lub blachy – jest to jednak w pełni prawidłowa praktyka
 8. Wykonanie wszelkich prac pod dachem – wybudowanie schodów na poddasze, ocieplanie połaci oraz przygotowanie konstrukcji pod materiał wykończeniowy, obejmujące wykonanie wieszaków i profili nośnych pod okładzinę
 9. Montaż nowych instalacji wodociągowych, elektrycznych, kanalizacyjnych, itp.
 10. Rozprowadzenie izolacji akustycznej stropu
 11. Wykończenie stropu
 12. Zabudowanie skosów
 13. Malowanie, układanie posadzek i płytek oraz wykonanie wszelkich prac wykończeniowych, które w pełni przystosują poddasze do użytkowania przez mieszkańców.

Dzięki przebudowie poddasza zyskujemy dodatkową przestrzeń, którą możemy wykorzystać w dowolny sposób, urządzając je jako przestrzeń do zabaw i rozrywki, część sypialnianą domu czy też pokoje dla gości. Wszystko zależy od naszych potrzeb. Ważne jest jednak to, aby załatwić wszelkie formalności, które uczynią remont w pełni legalnym.

Nie mniej istotne jest sporządzenie projektu przebudowy. To w nim zawarta będzie prawidłowa kolejność wszelkich prac remontowych, co pozwoli nam na uniknięcie kosztownych wpadek. Co więcej, z góry określony zakres czynności budowlanych pozwoli nam na ustalenie, które z nich jesteśmy w stanie wykonać samodzielnie, a do których konieczne będzie zatrudnienie fachowców.

Udostępnij
5,0
1 ocena
Oceń artykuł i Ty!

Komentarze (0)