Udostępnij
Skomentuj

Wybuch gazu – jak się przed nim zabezpieczyć?

Kuchenka gazowa czy też piecyk gazowy podgrzewający wodę to sprzęty, bez których nie możemy się obejść. Chociaż zazwyczaj są to w pełni bezpieczne urządzenia, obecność gazu zawsze rodzi ryzyko groźnego w skutkach wybuchu. Jak się przed nim uchronić?

W jakiej sytuacji wybuch gazu jest możliwy?

Niesprawna instalacja gazowa czy też niewłaściwie działające urządzenia gazowe mogą doprowadzić do wycieku gazu. Nie oznacza to jednak, iż wybuch następuje od razu po zmieszaniu się gazu z powietrzem. Oba składniki tworzą mieszaninę wybuchową, tylko jeżeli znajduje się w niej:

  • 5-15% gazu ziemnego,
  • 2,1-9,5% propanu,
  • 1,5-13,5% propanu-butanu.

Wówczas do inicjacji wybuchu wystarczy jedynie iskra, płomień czy też wysoka temperatura. Wybuch gazu nie tylko uszkadza mienie, ale może doprowadzić do poważnego uszczerbku zdrowia lub nawet utraty życia. Warto się zatem przed nim odpowiednio zabezpieczyć, dbając o sprawność instalacji gazowej i urządzeń na gaz, kontrolując wentylację oraz montując detektory gazu, które ostrzegą nas przed niebezpieczeństwem.

Sprawna instalacja gazowa i atestowane urządzenia

Sprawnie działająca instalacja gazowa oraz urządzenia spełniające wymagania przepisów to kwestia najważniejsza, gwarantująca bezpieczeństwo. Zanim zatem zaczniemy je eksploatować, należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, a przede wszystkim stosować się do zawartych w niej zapisów.

Zabronione jest przede wszystkim samodzielne podłączanie urządzeń do instalacji gazowej, jeżeli nie posiadamy stosownych uprawnień w tym względzie. Niezwykle ważną kwestią jest również utrzymywanie gazowego sprzętu w odpowiednim stanie technicznym. Chodzi przede wszystkim o dokonywanie regularnych przeglądów, zgodnie z harmonogramem lub przynajmniej raz do roku. Ważne jest to, aby kontrolę przeprowadzała osoba posiadająca stosowne uprawnienia.

Posiadacze kuchenek i kotłów gazowych powinni być odwiedzani przez przedstawicieli gazowni przynajmniej dwa razy w roku. Pracownicy sprawdzą poprawność działania urządzeń i szczelność instalacji.

Stosowanie kratek wentylacyjnych

Niezwykle ważną kwestią jest to, aby w pomieszczeniach, w których znajduje się urządzenie na gaz (kocioł, piecyk, kuchenka), zamontowane były kratki wentylacyjne. W przeciwnym razie wypływ gazu z wnętrza w przypadku ewentualnego wycieku nie będzie możliwy.

Brak kratek wentylacyjnych może doprowadzić również do sytuacji, w której paliwo nie będzie się całkowicie spalało, a w powietrzu obecny będzie czad. Nawet niewielka jego zawartość może doprowadzić do śmiertelnego zatrucia. Nie wolno również zasłaniać otworów wywiewnych i nawiewnych, gdyż rodzi to podobne skutki jak całkowity brak kratek wentylacyjnych. Istotną kwestią jest również regularne sprawdzanie drożności przewodów wentylacyjnych.

Szczególną uwagę należy zwrócić na rozmieszczenie kratek wentylacyjnych w kotłowni, w której znajduje się kocioł na gaz. Otwór wentylacyjny powinien znajdować się na wysokości podłogi w ścianie zewnętrznej pomieszczenia. Opary gazu są bowiem cięższe od powietrza. Gdy nastąpi wyciek, gaz będzie mógł swobodnie wypłynąć na zewnątrz. Ważna jest również lokalizacja samej kotłowni. Nie może się ona znajdować w pomieszczeniu, które znajduje się poniżej poziomu terenu. Uniemożliwi to wypływ gazu w razie ewentualnego wycieku.

Co więcej, w podłodze kotłowni nie mogą znaleźć się żadne zagłębienia, takie jak studzienki kanalizacyjne, wpusty czy też kanały instalacyjne. W odległości 5 metrów od pomieszczenia na zewnątrz budynku nie może być jakichkolwiek otworów prowadzących do wnętrz, których podłoga znajduje się poniżej poziomu terenu. Jeżeli zaś pod kotłownią znajduje się kondygnacja podziemna, to należy zadbać o to, aby wszystkie przejścia instalacji przez podłogę były gazoszczelne.

Instalacja czujników i detektorów

Dobrym rozwiązaniem jest również montaż czujników i detektorów gazu, które ostrzegają domowników przed wyciekiem. Mogą one pracować samodzielnie lub współpracować z systemem alarmowym, jeśli takowy posiadamy w domu, informując o wzroście stężenia gazu za pomocą sygnałów dźwiękowych i świetlnych.

Jeżeli podłączymy czujnik do systemu alarmowego, zyskamy dodatkową ochronę, gdyż detektor nie tylko ostrzeże nas przed potencjalnym niebezpieczeństwem, ale również zawiadomi odpowiednie służby. Istnieje również możliwość podłączenia czujnika do instalacji elektrycznej. Gdy detektor wykryje zagrożenie, automatycznie odłączy zasilanie tak, aby niemożliwe było powstanie iskry, która mogłaby zainicjować wybuch.

Jeszcze innym rozwiązaniem jest włączenie przez instalację elektryczną mechanicznej wentylacji wyciągowej (na przykład kuchennego okapu), gdy stężenie gazu osiągnie niebezpieczny poziom. Pozwoli to na pozbycie się niebezpiecznej substancji z budynku.

Na rynku dostępnych jest wiele różnych rodzajów czujników. Mogą one sygnalizować obecność gazu ziemnego, propanu-butanu, tlenku węgla czy też gazów usypiających. Wybierając czujnik gazu, musimy zwrócić uwagę przede wszystkim na to, czy ma on odpowiednie atesty. Nie bez znaczenia jest również poziom natężenia dźwięku – 80 dB powinno wystarczyć, aby ostrzec domowników przed niebezpieczeństwem.

Istotne jest również właściwe miejsce zamontowania czujnika. Jeżeli ma on wykrywać gaz cięższy od powietrza, na przykład propan-butan, detektor powinien znajdować się bliżej podłogi. Jeśli ma ostrzegać przed gazem lżejszym od powietrza (gaz ziemny), czujnik należy zamontować bliżej podłogi. W każdym z przypadków detektor powinien być zlokalizowany w pobliżu potencjalnego miejsca wycieku.

Udostępnij
0 ocen
Oceń artykuł i Ty!

Komentarze (0)