Udostępnij
Skomentuj

Zbiornik na gaz płynny. Budowa instalacji zbiornikowej do ogrzewania domu gazem płynnym.

Ogrzewanie gazowe w domu może okazać się bardzo korzystnym rozwiązaniem, zwłaszcza gdy w odpowiedni sposób dobierzemy zbiornik do naszych potrzeb. Pamiętać należy jednak o tym, że tego typu instalacja wymaga spełnienia kilku podstawowych kwestii.

Związane są one przede wszystkim z położeniem i podłączeniem zbiornika, a także poprowadzeniem samej instalacji. Należy koniecznie zachować środki bezpieczeństwa, tak aby wykorzystanie ogrzewania gazowego nie narażało nas na żadne zagrożenie.

Poza kwestiami typowo instalacyjnymi, musimy pamiętać również o spełnieniu niezbędnych formalności. Zbiornik na gaz płynny musi być zapisany w planie zamiejscowym. Bez tego możemy nie dostać zgody na przygotowanie instalacji gazowej.

Zbiornik na gaz płynny - czy wymaga zgłoszenia?

Według zapisów prawa budowlanego, zbiorniki o pojemności do 7 metrów sześciennych, które wykorzystywane są do zasilania domu jednorodzinnego, nie wymagają zezwolenia, jednak ich postawienie i instalację należy zgłosić. Gdzie? W odpowiednim starostwie powiatowym.

W tym celu trzeba wypełnić stosowny formularz, a także dołączyć projekt zagospodarowania działki (musi zawierać odpowiedni opis techniczny instalacji) oraz specjalne oświadczenie, które wskaże nasze prawo do wykorzystywania posiadanej działki w celach budowlanych.

W przypadku braku zgłoszenia budowy instalacji na gaz płynny, będziemy mogli zostać objęci obowiązkiem jej legalizacji, która w sposób znaczący obciąży nasz budżet. Kosztować może bowiem nawet 5 tysięcy złotych.

Zanim przeprowadzone zostaną jakiekolwiek prace montażowe, konieczne jest wykonanie projekty instalacji zbiornika na gaz. Nie jest to jednak tak proste, jak może się wydawać. Przede wszystkim należy przygotować specjalną mapę do celów projektowych, która między innymi wskaże możliwości wykorzystania posiadanej przez nas działki.

Mapa musi zostać wykonana przez geodetę. Gdy będzie gotowa, możemy zamówić projekt instalacji zbiornika. Co ważne, prawo nakazuje, aby został on uzgodniony z wybranym rzeczoznawcą zajmującym się kwestiami bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Specjalista musi znajdować się na oficjalnym wykazie, opublikowanym na stronie internetowej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Ogrzewanie domu gazem płynnym ze zbiornika

Formalności dotyczące budowy instalacji gazowej muszą zostać spełnione nie tylko w przypadku budowy nowego domu, ale także w sytuacji zastępowania innej instalacji ogrzewaniem gazowym. Jeśli więc chcemy na przykład wymienić kocioł na zbiornik, musimy fakt ten zgłosić i zasięgnąć informacji na temat ewentualnych dodatkowych pozwoleń. W tym celu udajemy się oczywiście do starostwa powiatowego.

Dlaczego może być to konieczne? Ponieważ przygotowanie zbiornika na gaz płynny i podłączenie instalacji zmienia zagospodarowanie terenu, co nie może obejść się bez odpowiedniego zgłoszenia. W niektórych przypadkach wymagane będą również inne formalności, dlatego zawsze lepiej się upewnić, czy wszystkie wymagania zostały przez nas spełnione. Dzięki temu unikniemy ewentualnych opłat związanych ze wspomnianą już legalizacją instalacji.

Jak wybrać zbiornik na gaz płynny?

Skoro wszelkie kwestie formalne mamy już za sobą, możemy w końcu przejść do sprawy najważniejszej, a więc samego zbiornika na gaz. Chcąc dokonać właściwego wyboru, musimy wziąć pod uwagę kilka istotnych kwestii.

  • Rodzaj. Mamy do wyboru dwie opcje: zbiornik podziemny lub naziemny. Pierwszy z nich zdecydowanie ułatwi nam zagospodarowanie działki o niewielkich wymiarach. Co więcej, będzie on niewidoczny, a więc nie zaburzy szeroko rozumianej estetyki przestrzeni. Pamiętać należy jednak o tym, że zbiorniki podziemne są zazwyczaj droższe od modeli naziemnych. Różnica w cenie może wynosić nawet ponad tysiąc złotych.
  • Pojemność. Bardzo ważny parametr, który powinien zostać dopasowany do naszych potrzeb. Standardowe zbiorniki charakteryzują się pojemnością w przedziale od 2500 do 3000 litrów. Okażą się one wystarczające, by zasilić dom jednorodzinny, jednak będą wymagały napełniania co najmniej dwa razy w roku. Jeżeli chcemy tego uniknąć, powinniśmy decydować na zbiornik o pojemności około 5000 litrów.
  • Obsługa. Decydując się na zbiornik gazowy, należy upewnić się, z jakimi urządzeniami grzewczymi jest on w stanie współpracować. Standardowe odbiorniki wyróżniają się ogólną mocą poniżej 50 kW, jednak zdarzają się również mocniejsze. Zainstalowanie nieodpowiedniego zbiornika może sprawić, że ogrzewanie okaże się nie efektywne, dlatego zawsze warto mieć tę kwestię na uwadze.

Warto jeszcze raz wrócić do kwestii wyboru pomiędzy zbiornikami podziemny a naziemnymi. Wpływ na ostateczną decyzję mogą mieć bowiem minimalne odległości na działce, jakie należy zachować w przypadku instalacji zbiorników. Jak się okazuje, wartości te różnią się w zależności od rodzaju urządzenia.

Podczas montażu zbiornika naziemnego, należy zachować odległość co najmniej 3 metrów od naszego domu, półtora metra od sąsiedniej działki, a także 3 metry od ewentualnej budowli magazynowej lub produkcyjnej. W przypadku zbiornika podziemnego, wartości te wynoszą kolejne 1, 0,5 oraz 1 metr. Jak więc widać, okaże się on lepszym wyborem na działkach o ograniczonym metrażu.

Niezależnie od rodzaju zbiornika, należy zachować jeszcze odległość pięciu metrów od studzienki kanalizacyjnej, jednego metra od innego zbiornika gazowego, a także 3 metrów od napowietrznej linii energetycznej (jeżeli jej moc przekracza granicę 1 kV, odległość ta musi wynieść minimum 15 metrów). Nie należy bagatelizować wymienionych obostrzeń, ponieważ mają one wpływ na bezpieczeństwo użytkowania instalacji. Ewentualne odstępstwa od zaleceń mogą również wiązać się z karami.

Zbiornik na gaz płynny – dzierżawa czy zakup?

Jak można się domyślić, zakup własnego zbiornika związany jest ze sporymi wydatkami, dlatego w niektórych sytuacjach warto zdecydować się na jego dzierżawę.

Dzięki niej odpowiedzialność za konserwację i prawidłowe funkcjonowanie zostanie przeniesiona na dystrybutora, który wykonuje przeglądy, próby ciśnieniowe oraz obowiązkową wymianę zaworów bezpieczeństwa. Koszty tych działań pokrywane są przez dystrybutora – to samo tyczy się ewentualnych napraw.

Za co płaci użytkownik? Na początek za wykonanie odpowiedniego projektu, a także wykonanie płyty fundamentowej pod zbiornik. Gdy zostanie on już zainstalowany, opłaty dotyczą przede wszystkim dzierżawy oraz paliwa. Tu pojawia się największa wada takiego rozwiązania. Przy dzierżawie, zobowiązujemy się bowiem do zakupu określonej ilości paliwa w firmie, która dostarcza zbiornik. To ona również decyduje o jego cenie. Co więcej, w umowie znajdzie się także zapis zobowiązujący nas do wykorzystania określonej ilości gazu

W przypadku zakupu zbiornika na własność, ponosimy większe koszty początkowe (przeważnie około 10 tysięcy), jednak możemy sami zadecydować, ile i u kogo zakupimy paliwo.

W perspektywie krótkoterminowej, bardziej opłacalna wydaje się być dzierżawa. Przede wszystkim ze względu na stosunkowo niskie wydatki początkowe. Jeżeli jednak instalacja gazowa będzie przez nas wykorzystywana na stałe, przez długi okres, korzystniejszy okaże się zakup zbiornika na własność. Dzięki temu będziemy w stanie wyszukiwać najlepsze oferty na gaz.

Budowa instalacji na gaz płynny

Może zostać ona zapoczątkowana 30 dni po dacie zgłoszenia w starostwie. Jeżeli w tym czasie nie otrzymaliśmy odmowy, należy zatrudnić kierownika budowy (koniecznie musi on posiadać odpowiednie kwalifikacje).

Dlaczego jest to takie ważne? Ponieważ osoba ta będzie miała za zadanie zabezpieczenie placu budowy, nadzorowanie montażu, a także prowadzenie dziennika budowy. Wszystko to wynika z obecnymi przepisami prawa. Pamiętać należy również o tym, że zbiornik na gaz płynny nie może być wykorzystywany natychmiast po zakończeniu budowy. Najpierw musi odbyć się kontrola realizowana przez inspektora urzędu dozoru technicznego.

Kontrole stanu technicznego muszą być zresztą przeprowadzane regularnie podczas eksploatacji. Jeżeli chodzi o samą instalację, należy ją sprawdzać raz na rok. Poza tym, przeprowadzane są również kontrole UDT – zewnętrzna odbywa się co dwa lata, natomiast wewnętrzne co 10 lat. Jeśli dysponujemy zbiornikiem podziemny, kontrola wewnętrze musi być wykonywana co 5 lat.

Udostępnij
5,0
1 ocena
Oceń artykuł i Ty!

Komentarze (0)