Udostępnij
Skomentuj

Jak spulchnić i napowietrzyć glebę?

Napowietrzanie gleby pozwala pozbyć się mchów i chwastów oraz przyspiesza rozwój wysianych lub wysadzonych roślin. Proces napowietrzania, zwany inaczej aeracją, poza zwiększeniem dostępu powietrza w głębsze warstwy gleby, powoduje także szybsze przenikanie tam wody, a zatem zmienia zupełnie charakterystykę podłoża.

Glebogryzarka, wertykulator czy aerator?

Glebogryzarki, wertykulatory i aeratory to narzędzia, które służą do przewietrzania gleby. Każde z nich jednak stosuje się na innym etapie pielęgnacji trawnika i pozwala na uporanie się z nieco innym problemem.

  • Glebogryzarka to narzędzie do wstępnego przygotowania podłoża. Często jest opisywana jako narzędzie zastępujące szpadel, którym się przekopuje podłoże, jednak jest to analogia nieco nieścisła, gdyż glebogryzarki zdecydowanie lepiej rozdrabniają glebę i przy okazji mogą niszczyć resztki starej darni. Glebogryzarką przygotowuje się podłoże tylko przed założeniem trawnika, ponieważ narzędzie to powoduje całkowite zniszczenie warstwy wierzchniej podłoża.
  • Wertykulator to z kolei narzędzie służące do usuwania darni o niezbyt dużej miąższości. Przydaje się przede wszystkim do rekultywacji starych trawników, w przypadku których jednak nie ma potrzeby głębokiego mieszania gleby. Wertykulatory znakomicie usuwają darń i mchy z powierzchni podłoża, jednak same w sobie nie napowietrzają gleby, choć oczywiście usunięcie „filcowej”, starej warstwy w powierzchni ułatwia proces przenikania wody i powietrza w głąb gleby.
  • Aeratory w kilku różnych wersjach są urządzeniami, które pozwalają na wykonanie otworów sięgających do głębszych warstw podłoża. Niektóre modele (aeratory kolcowe) jedynie nakłuwają glebę, inne (aeratory walcowe) wyciągają wałeczki podłoża, otwierając szersze kanały. Pierwsze zdecydowanie mniej niszczą darń i mogą być stosowane nawet w środku sezonu wegetacyjnego, ale po aeratorach walcowych estetyka trawnika na pewien czas się pogarsza.

Co to jest aeracja?

Aeracja to proces napowietrzania trawnika. W praktyce nie odbywa się to bezpośrednio – sam proces aeracji jedynie umożliwia przewietrzanie, które odbywa się wyłącznie pod wpływem naturalnych procesów fizycznych. Trafniej byłoby powiedzieć, że aerator jest urządzeniem, które rozluźnia strukturę wierzchniej warstwy podłoża, pozwalając na swobodną wentylację oraz ułatwiając przenikanie wilgoci. W zależności od zastosowanych narzędzi można postawione pytanie nieco zmienić.

Co to jest aeracja powierzchniowa?

Aeracja powierzchniowa dotyczy tylko cienkiej warstwy wierzchniej podłoża. W zależności od źródeł spotyka się tutaj różne wartości liczbowe, natomiast w najprostszym ujęciu jest to tylko rozluźnienie samej darni, np. starych traw i ich systemów korzeniowych oraz mchów. Aeracja powierzchniowa nie zmienia struktury głębszych warstw gleby.

Co to jest aeracja wgłębna?

Jest to proces znacznie bardziej inwazyjny od aeracji powierzchniowej, ponieważ nie tylko narusza darń, ale także zmienia strukturę głębszej warstwy gleby. Można potraktować ów zabieg jako przygotowawczy, wykonywany przed sezonem wegetacyjnym i uzupełnieniem darni, natomiast raczej nie przeprowadza się go w środku sezonu ze względu na znaczne ubytki darni.

Jak pielęgnować trawnik po napowietrzeniu?

Pielęgnacja trawnika po napowietrzeniu jest równie ważna, co sama procedura aeracji. Oczywiście im mniejsze są uszkodzenia podłoża, tym mniej jest wymaganych zabiegów pielęgnacyjnych. Po aeracji gleba powinna bowiem przede wszystkim odpocząć – proces przewietrzania jest stosunkowo powolny, natomiast można go przyspieszyć, jeśli zwiększy się wilgotność gleby. Nie powinna ona jednak zostać przemoczona, albowiem wówczas stanie się zbyt ciężka i osiądzie pod własnym ciężarem, zapobiegając dobremu przewietrzeniu. W przypadku aeracji wstępnej (aeratorem walcowym lub wałeczkowym) na początku sezonu, można po pewnym czasie uzupełnić ubytki darni. Po użyciu wertykulatora kolcowego najczęściej nie ma takiej potrzeby, choć jeśli w darni pojawiły się ubytki, to jest to odpowiedni moment na ich uzupełnienie. Jeśli zadanie zostało wykonane na początku sezonu, można również przeprowadzić nawożenie gleby, jednak trzeba postępować zgodnie z instrukcją producenta nawozu. Należy także przeprowadzić piaskowanie trawnika, aby uzupełnić ubytki.

Wybór narzędzi do napowietrzania trawników

To, w jaki sposób spulchnić trawnik, zależy od wyboru narzędzia i vice versa: wybrane narzędzie decyduje o tym, jakie prace będzie można wykonać. Możliwości tutaj jest kilka.

  • Glebogryzarki: najbardziej inwazyjne narzędzia, które powodują całkowite zniszczenie darni. Używa się ich tylko przed założeniem trawnika. Są dość kosztowne, ale niezwykle skuteczne w realizacji swoich zadań.
  • Wertykulatory ręczne: mają zestaw pionowych noży, które nacinają darń. Często powodują szarpanie powierzchniowych warstw, w związku z czym mogą powodować spore uszkodzenia. Aby tego uniknąć, należy stosować narzędzia nieco bardziej dociążone.
  • Wertykulatory elektryczne i spalinowe: silniejsze i cięższe od ręcznych, również mogą uszkadzać darń, ale zwykle szkody są mniejsze, a prowadzenie – łatwiejsze.
  • Aeratory kolcowe: pozwalają łatwo napowietrzyć zadbany trawnik, ale te ręczne mają trudności z wykonaniem głębszych otworów, a elektryczne często są również niedociążone.
  • Aeratory walcowe (wałeczkowe): cięższe i bardziej niszczące darń, choć i skuteczniejsze. Zwykle cięższe od kolcowych, ale mniej popularne.
  • Alternatywne narzędzie, takie jak na przykład kolcowane nakładki na buty są tanie, ale ich skuteczność jest dyskusyjna. Prawdopodobnie lepsza taka aeracja, niż żadna, jednak w praktyce aeratory ręczne nie są szczególnie drogie, a pozwalają uzyskać lepsze efekty.

Podsumowanie

Napowietrzenie trawnika czy gleby tuż przed jego założeniem ma kluczowe znaczenie – blokuje rozwój mchów i chwastów, pozwala lepiej się ukorzenić trawom, a także zapobiega gniciu ich systemów korzeniowych i poprawia zdolność gleby do zatrzymywania wody i soli mineralnych. Aeracji nie można więc pomijać, jednak możliwych sposobów napowietrzenia gleby jest kilka, a wybór najlepszego nie jest zwykle sprawą prostą.

Udostępnij
5,0
1 ocena
Oceń artykuł i Ty!

Komentarze (0)