Udostępnij
Skomentuj

Zbiornik na olej opałowy - w domu czy na zewnątrz?

Zbiornik na olej opałowy może być umieszczony zarówno w domu, jak i na zewnątrz budynku. W obu przypadkach zachować należy pewne wytyczne usytuowania zbiornika, dzięki czemu korzystanie z niego będzie w pełni bezpieczne. Którą z dostępnych możliwości wybrać?

Zbiornik na olej opałowy w domu

Zazwyczaj zbiornik na olej opałowy instaluje się w domu w kotłowni lub pomieszczeniu, które z nią sąsiaduje. Ważne, aby była to najniższa nadziemna kondygnacja budynku. Zapewnia to bowiem bezpieczeństwo użytkowania zbiornika.

W przypadku umieszczenia zbiornika na olej opałowy w domu, traktowany jest on jako wyposażenie kotłowni. Dzięki temu nie potrzebujemy żadnych dodatkowych dokumentów uprawniających nas do magazynowania i korzystania z paliwa.

Pomieszczenie musi spełniać jednak określone wymagania, które w znacznej mierze zależą przede wszystkim od pojemności zbiorników na olej opałowy. Jeżeli łącznie sięga ona:

1. Mniej niż 1 m3 – wówczas zbiorniki mogą znajdować się w tym samym pomieszczeniu, pod warunkiem zachowania odpowiednich środków ostrożności:

 • między zbiornikami a kotłem musi znajdować się ściana o grubości co najmniej 12 cm, która musi przewyższać zbiorniki o co najmniej 30 cm i być od nich szersza o co najmniej 60 cm,
 • zbiorniki jednopłaszczowe muszą być szczelnie obudowane wanną wychwytującą,
 • odległość między zbiornikami a kotłem powinna wynosić minimum 1 m,
 • kratka wentylacji grawitacyjnej wywiewnej musi znajdować się w odległości około 15 cm od sufitu,
 • wentylację nawiewną należy zakończyć kratką na wysokości około 30 cm od podłogi.

2. Do 5 m3 – w pomieszczeniu ze zbiornikami można przechowywać sprzęt ogrodniczy, rowery i tym podobne przedmioty, jednak z uwagi na zapach lepiej zrezygnować z magazynowania w nim przetworów spożywczych,

3. Powyżej 5 m3 – pomieszczenie, w którym znajdują się zbiorniki, nie może być wykorzystywane do innych celów.

Ważne jest również zachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy poszczególnymi zbiornikami na olej opałowy. Musimy precyzyjnie trzymać się wytycznych wskazanych przez producenta sprzętu. Koniecznością jest zatem dokładne przeczytanie instrukcji montażu zbiorników. W przeciwnym razie nie będzie to w pełni bezpieczny układ.

Istotną kwestią jest także zapewnienie dostępu do każdego zbiornika. Jeśli nasz system składa się z więcej niż jednego szeregu zbiorników, musimy zachować 60 centymetrowy odstęp od sufitu. Pozwoli to okresowo kontrolować wszystkie zbiorniki, a przede wszystkim odczytywać poziom paliwa.

Zbiornik na olej opałowy na zewnątrz domu

Na zewnątrz zwykle montuje się jeden duży zbiornik, gdyż nie jesteśmy ograniczeni rozmiarami pomieszczenia, co ułatwia odpowiednią lokalizację. Im mniej zbiorników, tym praktyczniejsze rozwiązanie. Dużą popularnością cieszy się opcja trzech mniejszych zbiorników. W tym wypadku nie chodzi jedynie o funkcjonalność, ale również walory estetyczne. Rozwiązanie to bowiem ładnie prezentuje się na działce.

Decydując się na zlokalizowanie zbiorników na olej opałowy na zewnątrz, musimy pamiętać o kilku istotnych kwestiach, które wpływają na bezpieczeństwo korzystania z tego sposobu ogrzewania. Tyczy się to zwłaszcza zachowaniu odpowiednich odległości:

 • co najmniej 20 metrów pomiędzy zbiornikiem a budynkiem o konstrukcji palnej, przy czym odległość tę można zmniejszyć do 10 metrów, jeśli oddzielimy zbiornik od budynku ścianą przeciwpożarową, której odporność ogniowa sięga dwóch godzin,
 • co najmniej 10 metrów od budynku o konstrukcji niepalnej,
 • przynajmniej 10 metrów od wjazdu do garażu podziemnego,
 • minimum 40 metrów od lasu o powierzchni powyżej 3 hektarów.

Zbiornik zlokalizowany na zewnątrz ma również inne wymagania. Jedną z podstawowych kwestii jest zapewnienie ogrzewania w zbiorniku i przewodach doprowadzających. W temperaturze -10o Celsjusza z paliwa wydziela się bowiem parafina, która może zatkać przewody, uniemożliwiając w ten sposób pracę kotła.

Na uwadze trzeba mieć także to, iż zbiornik na olej opałowy zlokalizowany na zewnątrz to oddzielna instalacja. Co więcej, ważne jest odpowiednie zaizolowanie podłoża pod zbiornik oraz fundament od gruntu w taki sposób, aby nie uległ on skażeniu w razie wycieku oleju opałowego.

Istotną kwestią jest również odpowiednia konstrukcja podparcia zbiornika. Przede wszystkim przestrzega się przed tym, aby powodowało ono przekroczenie naprężeń dopuszczalnych w ściankach zbiornika. Z tego względu tylko jedna podpora mocowana jest na stałe, pozostałe muszą mieć możliwość przesuwania się. Ważne jest także to, aby konstrukcja podparcia pozwala na swobodny dostęp do zbiornika, co umożliwi przeprowadzanie systematycznych kontroli.

Na zewnątrz znajdować mogą się także zbiorniki podziemne stalowe dwupłaszczowe lub umieszczone w odpowiednio ukształtowanej niecce, której pojemność będzie przekraczać pojemność zbiornika. Co więcej, niecka powinna być wyposażona w izolację, która zabezpieczy grunt przed wnikaniem w niego oleju w razie wycieku.

Podobnie jak w przypadku zbiorników na powierzchni, istotną kwestią jest zachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy zbiornikiem podziemnym a budynkami. W tym przypadku zbiorniki podziemne na olej opałowy o łącznej pojemności nieprzekraczającej 35 m3 przykryte co najmniej pół metrową warstwą ziemi powinny znajdować się w odległości minimum 3 metrów od zabudowań.

Kolejną równie ważną kwestią jest sprawdzenie poziomu wód gruntowych, zanim podejmiemy decyzję o budowie zbiornika na olej opałowy na zewnątrz. Jeśli poziom będzie wysoki, ciśnienie hydrostatyczne wód gruntowych oddziałujące na zbiornik (szczególnie pusty), może spowodować jego „wyrzucenie” z gruntu.

Jeśli do czynienia mamy ze zbiornikami jednopłaszczyznowymi, powinny one zostać umieszczone w wannie wychwytującej, tak jak ma to miejsce w przypadku zbiorników montowanych wewnątrz. Zbiorniki dwupłaszczowe umieszczane w gruncie nie muszą mieć tego zabezpieczenia.

Rodzaje zbiorników na olej opałowy

Biorąc pod uwagę konstrukcję, na rynku wyróżnić możemy zbiorniki:

 • jednopłaszczowe – wymagają zabezpieczenia na wypadek wycieku oleju w postaci wanny wychwytującej. Wybierając to rozwiązanie, sprawdźmy, czy zostało wyposażone w zewnętrzne opaski stalowe, które wzmacniają konstrukcję zbiornika i zapobiegają jego odkształceniom.
 • dwupłaszczowe – ich zaletą jest przede wszystkim to, iż są lepiej chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nie wymagają również wanny. Zabezpieczenie przed wyciekiem oleju na zewnątrz stanowi bowiem pusta przestrzeń pomiędzy wewnętrznym a zewnętrznym zbiornikiem.

Uwzględniając materiał, z jakiego wykonano zbiornik, wyróżnić możemy sprzęt:

 • polietylenowy PE-HD – zazwyczaj przeznaczony do montażu wewnątrz domu. Wybierając zbiornik na olej opałowy z polietylenu, należy zwrócić uwagę, czy ma specjalną powłokę ochronną, która ogranicza emisję zapachu. Materiał może bowiem przepuszczać nieprzyjemną woń oleju.
 • nylonowy – podobnie jak poprzednik, zwykle stosuje się go wewnątrz domu. Główną jego zaletą jest przede wszystkim to, iż nie przepuszcza brzydkiego zapachu oleju.
 • stalowy – wykonany z blachy stalowej, zazwyczaj znajduje zastosowanie na zewnątrz budynków. Zbiorniki tego typu charakteryzują się przede wszystkim większymi rozmiarami w porównaniu ze sprzętem wykonanym z tworzyw sztucznych.

Przed czym zabezpieczyć zbiornik?

Zbiornik na olej opałowy musi zostać zabezpieczony przed:

 • ryzykiem pożaru – w tym celu pomieszczenie, w którym znajduje się zbiornik (kotłownia olejowa), musi być wydzieloną strefą pożarową. Od sąsiednich wnętrz należy je oddzielić ścianami i stropami o odporności ogniowej sięgającej co najmniej 60 minut. Co więcej, drzwi pomieszczenia muszą otwierać się na zewnątrz oraz zamykać się samoczynnie. Jeżeli mamy do czynienia z jednopłaszczyznowymi zbiornikami na olej opałowy, wówczas należy je umieścić w wannie wychwytującej. Jest to nic innego jak przestrzeń otaczająca zbiornik ścianami z czterech stron, a także od spodu, a w przypadku zbiorników podziemnych dodatkowo od góry. Podstawowym zadaniem wanny jest ograniczyć niebezpieczeństwo powstania pożaru. Jeśli w zbiorniku pojawi się nieszczelność, wyciekający olej opałowy nie rozleje się bowiem po wnętrzu, lecz zostanie zatrzymany w wannie wychwytującej. Z tego też względu ważna jest jej pojemność – musi być ona taka sama jak pojemność zbiornika na olej opałowy. Jeżeli jesteśmy posiadaczami zbiorników dwupłaszczowych, nie musimy budować wanny wychwytującej. W sytuacji gdy rozszczelnieniu ulegnie zbiornik wewnętrzny, olej zatrzymuje się bowiem w zbiorniku zewnętrznym.
 • nagrzaniem się zbiornika do temperatury powyżej 40o Celsjusza – w przeciwnym razie wewnątrz zbiornika wytworzy się mieszanina wybuchowa. Niedopuszczalne jest nawet miejscowe ogrzanie ścian zbiornika, wynikające na przykład z działania promieni słonecznych wpadających przez piwniczne okno. Dotyczy to zbiorników montowanych wewnątrz. Te instalowane na zewnątrz są bowiem odpowiednio zabezpieczone przed nadmiernym nagrzaniem poprzez izolację.
 • uszkodzeniem zbiornika – tyczy się to zwłaszcza zbiorników zlokalizowanych na zewnątrz. Warto zatem zadbać o to, aby były one montowane na uboczu działki, zdala od przejść i przejazdów, co ograniczy ryzyko ich uszkodzenia.

To, na jakie rozwiązanie ostatecznie się zdecydujemy, zależy przede wszystkim od naszych preferencji i możliwości finansowych. Nie bez znaczenie są również wymiary naszej działki – na niewielkiej posesji może nie wystarczyć miejsca, aby zapewnić odpowiednie odległości pomiędzy zabudowaniami a nadziemnym zbiornikiem. Warto zatem zastanowić się nad tym już na etapie projektowania domu.

Udostępnij
5,0
1 ocena
Oceń artykuł i Ty!

Komentarze (0)