Udostępnij
Skomentuj
https://www.budujesz.pl/wiadomosc/znaczenie-wspolczynnika-przenikania-ciepla/7709/ 2017-09-18 14:06:27.000000

Znaczenie współczynnika przenikania ciepła.

Aby określić, jak szybko ciepło ucieka z budynku, stosuje się kilka współczynników, których nazwy są na tyle podobne, iż zdarza się, że także same współczynniki są mylone. Tymczasem ich rozróżnienie jest niezwykle istotne, a nie wymaga wcale wielkiej wiedzy technicznej.

Współczynnik przewodzenia ciepła

Współczynnik przewodzenia ciepła, który oznacza się symbolem lambda λ i wyraża się w W/mK. Wartość tego współczynnika informuje o szybkości przenikania ciepła przez materiał o jednostkowej grubości i danej powierzchni, jeśli różnica temperatur po obu stronach wynosi 1 Kelwin (albo 1 stopień Celsjusza, bo wartość różnicy w tych jednostkach jest identyczna).

Wartość ta charakteryzuje tylko i wyłącznie konkretny materiał, a więc λ1 dla cegieł, λ2 dla styropianu, a można teoretycznie wyznaczyć nawet wartości współczynników dla warstw kleju lub tynku, choć w ich przypadku nie ma to sensu, gdyż ze względu na małą grubość warstwy te nie wpływają na współczynnik przenikania ciepła.

Znaczenie współczynnika przewodzenia ciepła

Ponieważ wyznacza się go dla konkretnego materiału, analiza λ może pomóc ocenić, jaką grubość musi mieć dana warstwa, aby zapewnić odpowiednio niską wartość współczynnika przenikania ciepła. Im wyższe przewodzenie ciepła, tym grubszą warstwę należy zastosować, aby ograniczyć ucieczkę ciepła. Obecnie producenci materiałów termoizolacyjnych (styropianu, płyt grafitowych czy wełny mineralnej) dążą do minimalizacji grubości produktu przez minimalizowanie współczynnika λ. Dla styropianów wynosi on generalnie 0,032 – 0,045, a dla porównania dla betonu 0,8 – 1,28 lub cegły 0,15 – 1,31.

Współczynnik przenikania ciepła

W przeciwieństwie do współczynnika przewodzenia ciepła, współczynnik przenikania ciepła wyznacza się dla całej przegrody wielowarstwowej, tak samo, jak wyznacza się go dla szyby zespolonej, a nie oddzielnie dla każdej z szyb i warstwy argonu. Symbolem stosowanym dla oznaczenia współczynnika przenikania ciepła jest wielka litera U, a jednostką W/m2∙K. Interpretacja współczynnika jest prosta: informuje on, jaka ilość energii przenika przez przegrodę o powierzchni metra kwadratowego, jeśli różnica temperatur po obu jej stronach wynosi 1 Kelwin.

Nie wyznacza się współczynnika przenikania ciepła dla oddzielnych materiałów, choć jest to teoretycznie możliwe. Praktyczną wartość ma ten współczynnik tylko i wyłącznie w odniesieniu do kompletnej przegrody budowlanej.

Znacznie współczynnika przenikania ciepła

Współczynnik przenikania ciepła został wykorzystany jako jednostka określająca energooszczędność budynku. Właśnie według całkowitej przenikalności cieplnej dla budynku ustalono normy, jakie muszą spełniać izolacje termiczne. Jest to podejście słuszne, ponieważ pozwala na uwzględnienie różnic technologicznych w budownictwie. Tę samą wartość U można uzyskać dzięki zbudowaniu przegrody z materiałów o różnych przewodnościach cieplnych. To daje większą elastyczność projektową i techniczną, niż gdyby wymuszać na projektantach stosowanie materiałów o z góry ustalonych współczynnikach λ.

Interpretacja współczynników przy zakupach materiałów budowlanych

Producenci mogą podać dowolny współczynnik na każdym swoim produkcie. Tam, gdzie właściwości przegrody zależą głównie od jednego materiału, ważne będzie porównanie tego samego współczynnika we wszystkich przypadkach. Jeśli celem zakupów jest uzyskanie jak najlepszych wyników izolacyjności, to należy wybierać każdorazowo produkty o jak najmniejszej przewodności cieplnej, co przełoży się na minimalne możliwe do osiągnięcia U. Jeśli zaś celem jest tylko spełnienie minimalnej określonej normą wartości U, to należy przy podejmowaniu zakupów uwzględniać takie produkty, które pozwolą na jej osiągnięcie – przeliczenie przewodności cieplnej na przenikalność jest dość proste, ale wymaga wprowadzenia pojęcia oporu cieplnego.

Opór cieplny i izolacyjność ścian

Opór cieplny jest odwrotnością przenikalności: R=1/U=d/λ, gdzie d to wyrażona w metrach grubość warstwy. Dzięki tym prostym przekształceniom można, znając tylko wartości przewodzenia ciepła dla poszczególnych materiałów, policzyć U dla ściany wykonanej dowolną technologią. Znów – pomija się tutaj udział chemii budowlanej, jednak zasadniczo nie ma ona wpływu na wartości U, stąd jest to uprawnione, a uzyskane przybliżenie pozwala na racjonalne przewidywanie wyniku rzeczywistego. Pomija się również przejmowanie ciepła, czyli ogrzewanie samych materiałów, co jednak sprawia, że w wyniku równania pozostaje pewna nadwyżka, dzięki czemu można w ten sposób dobierać materiały, jeśli celem budowy przegrody jest osiągnięcie pewnej określonej wartości U.

Udostępnij
0 ocen
Oceń artykuł i Ty!

Komentarze (0)

Zwykły zakup
Od 39,99 zł do 100 zł
Kurier 24h
0 zł
od 19,99 zł
Kurier Poczta Polska 48h
0 zł
od 15,99 zł
Paczkomaty 24/7
0 zł
od 9,99 zł
Punkty Odbioru
0 zł
od 9,99 zł
od 100 zł
Kurier 24h
0 zł
od 19,99 zł
Kurier Poczta Polska 48h
0 zł
0 zł
Paczkomaty 24/7
0 zł
0 zł
Punkty Odbioru
0 zł
0 zł
CZAS NA ZWROT PRODUKTU*
Morele
30 dni
14 dni
Inni Sprzedawcy
14 dni
14 dni